Riskien hallinta Litiumioniakkujen toimitusketjussa

workingonsafety.net (WOS 2022), 25.-28.9.2022, Algarve, Protugali

Hanketiedot

Hankenumero
220210

Hakija
Pia Perttula

Toteuttaja
Pia Perttula

Lisätietoja
Pia Perttula
pia.perttula@ttl.fi

Toteutusaika
15.5.2022 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 675 euroa

Tiivistelmä

Litiumioniakkujen (Li-ion) toimitusketjussa esiintyy työturvallisuusriskejä, joihin on tarpeen varautua työpaikoilla. Turvallisuuskysymykset koskettavat useita ketjun toimijoita, joten turvallisuustietoisuuden ja osaamisen kehittäminen on tärkeää turvallisen akkuarvoketjun luomisessa. Tutkimushankkeen tulosten esittely ja aiheesta keskustelun herättäminen on tarpeen, koska Litiumioniakkuja käytetään monissa eri sovelluksissa ja niiden käytön odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa merkittävästi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Perttula