Ristiin mentorointi verkostomaisen tutkimusyhteistyön kehittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
220114

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja
Anni Paalumäki
anni.paalumaki@utu.fi

Toteutusaika
1.10.2022 - 30.9.2024

Työsuojelurahaston päätös
26.4.2022
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
155 998 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on monimenetelmällisesti selvittää ristiinmentoroinnin mahdollisuuksia translationaalisen tutkimusverkoston yhteistyön kehittämisessä yksilö- ja yhteisötasolla. Läntisessä Syöpäkeskuksessa pilotoitavan ohjelman tavoitteena on edistää yhteistyörooleissa toimimista, sekä kehittää pysyvä toimintamalli yhteistyökulttuurin kehittämiseen ja mittari yhteistyön seurantaan. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ja välineitä monitahoisen asiantuntijaverkoston yhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anni Paalumäki