ROOMVENT & VENTILATION 2018- konferenssi

Hanketiedot

Hankenumero
117097

Hakija
Sisäilmayhdistys ry

Toteuttaja
Sisäilmayhdistys ry

Lisätietoja
risto kosonen
risto.kosonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.3.2017 - 31.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
18.4.2017
7 500 euroa

Kokonaiskustannukset
207 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2018

Tiivistelmä

Konferenssin pääjärjestäjänä on Sisäilmayhdistys ja apujärjestäjänä on Aalto Yliopisto. Konferenssin presidentti on prof. Risto Kosonen Aalto Yliopistosta, jonka vastuulla on koko konferenssin tieteellinen ohjelma. Konferenssin toimitila-ja asunto-alueen tieteellisen komitean puheenjohtaja on Hannu Koskela (TuAMK) ja teollisuusilmanvaihtoalueen puheenjohtaja on Guangyu Cao(NTNU). Sisäilmayhdistyksen vastuulla on konferenssin talous ja käytännön organisointi. Aalto yliopisto avustaa tilojen organisoinnissa. Organisaatiokomitean puheenjohtaja on TJ Jorma Säteri ja konferenssin tekninen sihteeri on Mervi Ahola Sisäilmayhdistyksestä. Konferenssin käytännön järjestelyistä vastaa Aila Laine-Sarkkinen Sisäilmayhdityksestä ja Seija Erander-Luukkanen Aalto Yliopistosta.
Konferenssin teemat liittyvät terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston toteuttamiseen asuinnoissa, toimitiloilla ja teollisuudessa. Alla on tarkemmin esitetty konferenssin teemat ja painopistealueet. Teemoista 1-4 liityvät vaativien teollisuustilojen sisäilmasto-olosuhteiden hallintaan sekä teemat 5-8 liittyvät toimitilojen ja asuntojen sisäilmastoon. 1) Työterveys 2) Teollisuusilmanvaihto ja epäpuhtauksien hallinta 3) Innovatiiviset suunnittelu- ja laiteratkaisut
4) Teollisuudet erikoissovellukset 5) Sisäilmasto 6) Ilmanvaihto ja energiatehokkuus 7) Mallinnus- ja mittaustekniikat 8) Toimitilojen ja asuntojen erikoissovellukset.

Konferenssiin odotetaan 450 kansainvälistä asiantuntijaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

risto kosonen

Tiedote

Parempi sisäilma esillä konferenssissa

31.8.2018

Terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston toteuttamiseen asuinnoissa, toimitiloilla ja teollisuudessa liittyvä Roomvent & Ventilation -konferenssi järjestettiin Espoossa kesäkuussa 2018.

Konferenssin teemat liittyivät vaativien teollisuustilojen sisäilmasto-olosuhteiden hallintaan sekä toimitilojen ja asuntojen sisäilmastoon. Työterveys, teollisuusilmanvaihto ja epäpuhtauksien hallinta sekä innovatiiviset suunnittelu- ja laiteratkaisut ja teollisuuden erikoissovellukset, sisäilmasto, ilmanvaihto ja energiatehokkuus ja mallinnus- ja mittaustekniikat ja toimitilojen ja asuntojen erikoissovellukset olivat teemoina.

Konferenssiin osallistui yli 300 osallistujaa yli kolmestakymmenestä maasta. Konferenssin tieteelliseen komiteaan kuului 77 jäsentä 27 maasta. Konferenssissa julkaistiin kaikkiaan 196 esitystä, jotka on koottu konferenssijulkaisuksi. Lisäksi konferenssissa järjestettiin 11 työpajaa, joissa tutkijat pääsivät keskustelemaan aiheista tarkemmin.

Tutkimukset ovat hyödynnettävissä jatkotutkimuksissa, tuotekehityksessä ja muuten työssä paremman sisäympäristön saavuttamiseksi. Tutkimukset auttavat ymmärtämään erilaisia ilmiöitä ja parantamaan olosuhteita.

Konferenssin materiaali on kaikkien saatavilla konferenssin taustajärjestön SCANVACin sivulla (http://www.scanvac.info/roomvent-2018.html).

Konferenssin pääjärjestäjänä oli Sisäilmayhdistys ry ja apujärjestäjänä on Aalto Yliopisto. Konferenssin presidenttinä toimi professori Risto Kosonen Aalto Yliopistosta.

Työsuojelurahasto on tukenut konferenssin järjestämistä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssin materiaali:

http://www.scanvac.info/roomvent-2018.html