ROTWALLI – Matala kynnys sisäilman haltuunottamiseen

Hanketiedot

Hankenumero
118213

Hakija
Tampereen Tilapalvelut Oy

Toteuttaja
Tampereen Tilapalvelut Oy

Lisätietoja
Petri Mölsä
petri.molsa@tampere.fi

Toteutusaika
21.5.2018 - 15.1.2019

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2018
37 450 euroa

Kokonaiskustannukset
80 006 euroa

Tulokset valmistuneet
29.9.2020

Tiivistelmä

ROTWALLI – Matala kynnys sisäilman haltuunottamiseen on Tampereen Tilakeskus Oy:n kehitysprojekti. Sisäilmaongelmat ovat yksi suurimmista kuntien huolen aiheista. Tämä projekti tuottaa palvelun, jolla ongelmaa on helpompi hallita. Rotwalli tulee olemaan palvelu, joka tarjoaa asiakkaiden käyttöön sisäilmaprosessien osaamisen, kokemuksen, sekä nykyaikaiset raportointi- ja analyysityökalut. Hankkeessa suunnitellaan moderni Azure-pilvipohjainen teknologia-alusta joka tarjoaa portaalipalvelun sisäilmatutkimuksia tekevien ja hyödyntävien organisaatioiden käyttöön. Palvelun kohdeasiakkaita ovat kaupungit, kuntayhtymät, sekä kaupunkien ja kuntien hankintayksiköt. Hyötyjä asiakkaalle ovat mm. raportoinnin helppous, vertailutieto muihin vastaaviin toimijoihin, tiedottamisen helppous ja tarkkuus, mahdollisuus ulkoistaa hankalaksi koetut sisäilmaprosessit sekä koetellun tiedon ja prosessien hyödyntäminen. Sisäilmaselvitysprosessien tausta-aineistona ovat Ympäristöministeriön ja Työterveyslaitoksen ohjejulkaisut ja näiden taustalla olevat tutkimukset. Kokemusaineistona sisäilmaprosessiin ovat Tampereen Kaupungille tehtyjen satojen sisäilmaprosessien tuottamat parhaat käytännöt.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Mölsä

Tiedote

ROTWALLI - Matala kynnys sisäilman haltuunottamiseen

29.9.2020

Tiivistelmä

Sisäilmaongelmat ovat yksi suurimmista kuntien huolen aiheista. Rotwalli-projektissa työstettiin palvelukonsepti, joka tarjoaa kiinteistöjen omistajien käyttöön osaamisen, kokemuksen, sekä nykyaikaiset raportointi- ja analyysityökalut. Projektissa kehitettiin sisäilmaprosessi entistä sutjakkaammaksi ja pilotoitiin tarvittavat ICT-työkalut. Piloteissa syntyi suunnitelma kokonaisuuden arkkitehtuurista ja joukko toimivia palasia tulevasta ratkaisusta toteutettuna CosmosDB:llä, PowerBI:llä ja Teamsilla.

Tausta

Sisäilmaongelmat ovat suuri ja merkittävä haaste kiinteistöjen omistajille, erityisesti kunnille. Tampereen Tilapalveluilla on ennestään tunnustetun hyviä käytäntöjä sisäilmaprosessien hoitoon. Näitä haluttiin viedä määrämuotoisempaan suuntaan ja tuotteistaa selkeästi myytäviksi palveluiksi, joita tukee palvelulle räätälöity tiedonkeruu ja raportointijärjestelmä.

Aineisto

Sisäilmaselvitysprosessien tausta-aineistona ovat Ympäristöministeriön ja Työterveyslaitoksen ohjejulkaisut ja näiden taustalla olevat tutkimukset.
Kokemusaineistona sisäilmaprosessiin ovat tehtyjen satojen sisäilmaprosessien tuottamat parhaat käytännöt.
Palvelutuotteen tuotteistusprosessissa käytettiin Erica Partners Oy:n kehittämää konseptia.
Azure-pilviratkaisujen arkkitehtuuri perustuu uusimpaan tietoon ja kokemukseen, jota välittivät projektiin tiimi Suomen eturivin Azure-arkkitehteja.

Palvelun kuvaus

ROTWALLI – Matala kynnys sisäilman haltuunottamiseen on palvelutuote, joka tarjoaa asiakkaan käyttöön koetellun prosessin, osaamisen, kokemuksen, sekä nykyaikaiset tiimityö-, raportointi- ja analyysityökalut. Työkalut hyödyntävät Azure-pilvialustaa, Teams-tiimityövälineitä ja PowerBI-raportointi- ja analyysivälineitä.

Palvelun käyttöönotto

Tampereen tilapalvelujen kokeneet sisäilma-asiantuntijat ja koordinaattorit ohjaavat prosessia ja tuottavat palvelun, jota kokemattomankin asiakasorganisaation on matala kynnys käyttää.

Sisäilmatyöryhmän jäsenet saavat käyttöönsä nykyaikaiset tiimityön välineet ja näkyvyyden kaikkiin prosessin dokumentteihin ja analyyseihin.

Palvelun käyttäminen ei vaadi erityisiä lisenssejä, kaikki materiaali on tarjolla pilvipalvelussa, johon pääsee kirjautumaan omilla sähköpostitunnuksilla.

Palvelun saatavuus ja levittäminen

Rotwalli-palvelu on saatavissa Tampereen tilapalvelut Oy:stä.
Palvelun kohdeasiakkaita ovat kaupungit, kuntayhtymät, sekä kaupunkien ja kuntien hankintayksiköt.
Hyötyjä asiakkaalle ovat mm. raportoinnin helppous, vertailutieto muihin vastaaviin toimijoihin, tiedottamisen helppous ja tarkkuus, mahdollisuus ulkoistaa hankalaksi koetut sisäilmaprosessit sekä koetellun tiedon ja prosessien hyödyntäminen.

Aineisto

ROTWALLI -Matala kynnys sisäilman haltuunottamiseen. Loppuraportti Avaa