Ruokajakelutyön riskit. Miten alustatyö vaikuttaa koettuihin riskeihin?

Hanketiedot

Hankenumero
210151

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Mikko Perkiö
mikko.perkio@tuni.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 15.4.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
69 000 euroa

Kokonaiskustannukset
104 343 euroa

Tiivistelmä

Tutkimushanke erittelee ruokajakelutyön koettuja riskejä alustatyössä (Wolt ja Foodora) sekä vastaavanlaisessa toiminnassa koettuja riskejä kaupan palkansaaja- tai yrittäjätyössä. Hanke hyödyntää tutkimusryhmän aiempia laadullisia aineistoja ja kokoaa niitä täydentävän laadullisen aineiston. Alustatyön riskien ja työsuojelun tilanteen erittely on ajankohtaista. Se onnistuu parhaiten, kun rinnalla tarkastellaan vastaavaa työtä muiden oikeudellisten muotojen kautta organisoituna.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Perkiö