Saako heikko työelämän laatu vaihtamaan työpaikkaa?

Hanketiedot

Hankenumero
118166

Hakija
Antti Saloniemi

Toteuttaja
Antti Saloniemi

Lisätietoja
Antti Saloniemi
antti.saloniemi@uta.fi

Toteutusaika
9.9.2018 - 17.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
650 euroa

Kokonaiskustannukset
650 euroa

Tulokset valmistuneet
17.9.2018

Tiivistelmä

Industrial Relations in Europe Conference on tärkeimpiä vuosittaisia eurooppalaisten työelämän tutkijoiden tapaamisia. Tänä vuonna kokousta isännöi Katholieke Universiteit Leuven. Esillä oli joukko työelämän ajankohtaisia teemoja: digtiaalinen kumous, sosiaalinen dialogi, eurooppalaisen työpolitiikan haasteet, jne. Oma esitykseni oli sektiossa ”Job quality, well-being and satisfaction at work”. Esittelin tuloksia, jotka perustuvat TSR:n rahoittamaan hakkeeseen (116096) ”Mutkikkaat polut vai suorat raiteet? Liikkuvuuden pysyvyyden dynamiikka ja sen seuraukset talouskriisin koettelemilla työmarkkinoilla”. Leuvenissä pohdin osuutta, joka koski työpaikan vaihdon taustatekijöitä, tarkemmin sanottuna kysymystä, vaikuttavatko työn laadun ongelmat työpaikan toteutuneeseen vaihtoon? Tavallisten taustamuuttujien vakioinnin jälkeen tulosten perusteella näytti hieman odotusten vastaisesti siltä, että työelämän laatu ei ollut kovin täsmällisessä suhteessa vaihtoon. Ainoastaan työn epävarmuus ennusti merkitsevästi vaihtoa. Pohjaismaiset työmarkkinat luokitellaan eurooppalaisessa katsannossa tyyppiin, jossa joustavuuden ja turvallisuuden vaateet on kohtuullisen hyvin pystytty tasapainottamaan. Tulos kuitenkin kertoo osaltaan siitä, että edelleen turvallisuus hakuisuus on oleellinen osa työmarkkinoiden todellisuutta, eikä tätä asiaa politiikkatoimenpiteiden tasolla ole syytä edelleenkään aliarvioida.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Saloniemi