Safety 2016 World Conference -tapahtuman järjestäminen

Hanketiedot

Hankenumero
115418

Hakija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toteuttaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja
Brita Somerkoski
brita.somerkoski@utu.fi

Toteutusaika
1.11.2015 - 30.10.2016

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
19 000 euroa

Kokonaiskustannukset
557 882 euroa

Tulokset valmistuneet
30.10.2016

Tiivistelmä

Tavoitteena oli järjestää yhteistyössä Maailman terveysjärjestön ja muiden yhteistyötoimijoiden kanssa nelipäiväinen tilaisuus, joka keskittyy tapaturmien, onnettomuuksien, väkivallan ja itsemurhien ehkäisyyn. Myös turvallisuustoimintaan ja turvallisuuden edistämiseen liittyvät strategiat ja toimintamallit sisältyvät ohjelmaan. Konferenssin teema oli ”From research to implementation”. Järjestäjä osallistui suunnitteluvaiheessa teeman, resurssien ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen, rekrytointiin, konferenssitilan valintaan, promootiotoimintaan, konferenssiesitysten valintaprosesseihin, tieteellisen ja muun ohjelman laatimiseen, viisumi- ja matkajärjestelyihin sekä konferenssin tiedotustoiminnan suunnitteluun sekä konferenssin kokonaistoteutukseen. Konferenssi järjestettiin Tampereella syyskuussa 2016. Konferenssiin osallistui yli 1100 turvallisuusalan asiantuntijaa ja tutkijaa yli sadasta maasta. Konferenssiin lähetetyistä tutkimustiivistelmistä viisi prosenttia kuului työturvallisuuden alaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastasi tilaisuuden käytännön järjestelyistä loppuraportointiin asti. Kyseessä oli eräs maailman suurimmista safety-alan tapahtumista. Konferenssin tuloksena on tuotettu erillisjulkaisu, joka sisältää esitystiivistelmien koosteen. Teokseen voi tutustua konferenssin nettisivuilta. https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016/abstracts. Lisätietoa konferenssista ja sen tuloksista luettavissa: www.thl.fi/safety2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Brita Somerkoski

Tiedote

Tapaturmia yritettiin torjua isosti Tampereella

30.10.2016

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjesti turva-alan suurimpiin kuuluvan konferenssin Tampereella 18.–21. syyskuuta 2016. Keskeinen tulos on tiivistelmäkirja, joka on luettavissa konferenssin nettisivuilta. Kirja kuvaa konferenssin sisältöä, tapaturmatutkimuksen kehityssuuntia ja menetelmiä.

THL alkoi suunnitella tilaisuutta Maailman terveysjärjestön ja muiden kumppanien kanssa jo pari vuotta ennen tapahtumaa. Työsuojelurahasto rahoitti konferenssin järjestämistä.

Tapaturmat ovat ehkäistävissä

Konferenssissa keskityttiin tapaturmien, onnettomuuksien, väkivallan ja itsemurhien ehkäisyyn. Tapaturmat ja onnettomuudet ovat maailman isoimpia kuolinsyitä, joissa menetetään terveitä elinvuosia.

Työturvallisuudelle merkittävänä teemapäivänä pyrittiin etenemään tutkimuksesta käytäntöön. Osallistujat paneutuivat työelämän turvallisuutta ja terveyttä edistäviin toimintamalleihin ja sovelluksiin. Niiden toivotaan auttavan pitkäkestoista tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisytyötä.

Osallistujarunsaus yllätti

Konferenssiin osallistui yli 1 100 turvallisuusalan asiantuntijaa ja tutkijaa yli sadasta maasta. Osallistujamäärä ylitti järjestäjän odotukset yli neljänneksellä.

Tieteellinen ohjelma ja oheistoiminnot onnistuivat. Esityksiä oli yli tuhat. Konferenssiin lähetetyistä tutkimustiivistelmistä viisi prosenttia kuului työturvallisuuden alaan.

Abstraktikirja brittikustantajalta

Konferenssin tieteellisesti merkittävin tuote on abstrakti- eli viestintäkirja, joka julkaistiin British Medical Journal -kustantajan Injury Prevention -julkaisun lisäosana.

Tapahtumassa toteutettiin kestävää kehitystä muun muassa siten, että painotuotteita tehtiin mahdollisimman vähän.

Tiedottamisessa keskeisiä olivat nettisivusto, Twitter, sähköpostit ja sähköiset konferenssikirjeet. Suomalaisessa mediassa tapahtumasta oli 30 osumaa ja kansainvälisessä mediassa 90 osumaa.

Hankkeen tulokset, ohjelma ja painotuotteet ovat nähtävillä konferenssin internetsivuilla (www.thl.fi/safety2016).

Toimittaja
Hannu Kaskinen