Safety Serpentine

Hanketiedot

Hankenumero
113381

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalous Porin yksikkö

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalous Porin yksikkö

Lisätietoja
Hannu Vanharanta
hannu.vanharanta@tut.fi

Toteutusaika
1.3.2014 - 1.2.2015

Työsuojelurahaston päätös
26.2.2014
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
107 750 euroa

Tulokset valmistuneet
1.2.2015

Tiivistelmä

Safera Serpentine tutkimuksessa tutkitaan kahden eri ontologiapohjaisen sovelluksen yhteiskäyttöä eri organisaatioissa.

Olemme kehittäneet internetpohjaiset sovellukset Serpentine (turvallisuuskulttuuri) sekä työperäisen siotutumisen sovelluksen Helix 3.0. Serpentine sovellusta on käytetty Harjavallan yrityspuistossa 10:ssä eri yrityksessä yhteensä yli 500 henkilön voimin. Helix 3.0 on uusi sovellus, jolla voidaan selvittää sekä työhön liittyvää sitoutumisen astetta että tietyiltä osin ihmisen motivaatiota työssään.

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on käyttää ko. sovelluksia samanaikaisesti eri organisaatioissa ja siten saada empiiristä aineistoa siitä miten turvallisuuskulttuurin aste ja sitoutmisen aste vaikuttavat työyhteisössä. Tutkimuskysymyksiksi on asetettu mm. seuraavia kysymyksiä:Miten organisaation kollektiivisen sitoutumisen aste vaikuttaa organisaation kollektiiviseen turvallisuuskulttuuriin ja sen asteeseen? Korreloivatko turvallisuuskulttuurin asymmetria sitoutumisen asymmetriaan.Turvallisuuskulttuurin nykytilan suhde sitoutumisen nykytilaan? Tavoitetasot suhteessa toisiinsa? Maakohtaisia eroja kollektiivisessa sitoutumisen asteessa? Tavoitteena on myös saada rakennettua partnereiden kanssa eri kieliversioita vastaamisen helpottamiseksi. Mukana on sekä Puolasta, Kreikasta ja Espanjasta partnereita, jotka hoitavat englanninkielisten versioiden kääntämisen ja omalla kielellä testaamisen mahdollisissa ko. maiden yrityksissä tai eri organisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannu Vanharanta

Tiedote

Instrumentteja turvallisuuskulttuurin ja sitoutumisen tutkimiseen

1.2.2015

Turvallisuuskulttuurin nykytilaa ja kehityssuuntaa yrityksissä voi tutkia verkkopohjaisella Serpentine-tutkimusinstrumentilla ja henkilökunnan sitoutumista Helix 3.0 -instrumentilla, joka on niin ikään verkkopohjainen.

Molempia käyttämällä voidaan saada uutta tietoa henkilökunnan sitoutumisen ja turvallisuuskulttuurin yhteydestä. Oletuksena on, että kollektiivisen sitoutumisen asteella on merkittävä vaikutus vahvaan turvallisuuskulttuuriin.

Tutkimusinstrumentit on kehittänyt Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden Porin yksikkö.

Työsuojelurahaston tukemassa tutkimushankkeessa instrumentit on käännetty kansainväliseen käyttöön.

Alun perin suomenkielinen Serpentine on käännetty englanniksi ja edelleen espanjaksi, kreikaksi ja puolaksi. Alkujaan englanninkielinen Helix on käännetty espanjaksi, kreikaksi, puolaksi, baskin kielelle ja suomeksi.

Instrumentteja on testattu yrityksissä Suomessa, Espanjassa, Kreikassa ja Puolassa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

H. Vanharanta, A. Piirto, J. Einolander. 2015. Safera Serpentine hankkeen loppuraportti. Tampereen teknillinen yliopisto Porin Yksikkö – Tuotantotalous. Avaa