Sähkökuormituksen terveysvaikutukset työpaikoilla

Hanketiedot

Hankenumero
110217

Hakija
Mikko Ahonen

Toteuttaja
Mikko Ahonen

Lisätietoja
Mikko Ahonen
mikko.ahonen@uta.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 15.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
3 800 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2010

Tiivistelmä

Matkastipendi Moskova, sähkömagneettisten kenttien tutkimus -konferenssi , 25.-28. lokakuuta 2010 . Esityksen ja konferenssipaperin nimi: Voltage transients and effects on health. Matkaan sisältyy tutkimushankkeen vieminen eteenpäin ja yhteistyökumppanien (RNCNIRP:n / Sähkömagneettisen turvallisuuden keskuksen, Moskovan valtionyliopiston ja Kazanin yliopiston edustajien) tapaaminen.

Lähtökohdat ja tausta:

Raportoidut havainnot ja aiemmat tutkimukset sähkömagneettisten kenttien (erityisesti transienttien, suurten jännitteenvaihteluiden) mahdollisuudesta häiritä solujen välistä kommunikaatiota ja miten eri teknologioiden pulssimuotoisuus vaikuttaa solujen toimintaan. Tällä on mahdollisesti yhteys ns. sick building –syndroomaan: voivatko sähkömagneettiset kentät aiheuttaa työpaikoilla, kouluissa ja kodeissa samankaltaisia oireita ja sairauksia kuin homeet ja kemikaalit? Olemme tehneet yhteistyökumppaneiden kanssa jo mittauksia erityisesti kouluissa Pirkanmaalla ja Kazanissa kartoittaen transienttien pienentämisen vaikutuksia.

Alustavat tulokset kannustavat jatkamaan tutkimusta. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää myös terveellisempien sähkölaitteiden ja elektroniikan suunnittelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Ahonen

Tiedote

Sähköhäiriöt häiritsevät myös terveyttä

15.11.2010

Yhteiskuntatieteiden maisteri
Mikko Ahonen osallistui 25.–28. lokakuuta 2010
Moskovassa sähkömagneettisten kenttien tutkimuskonferenssiin. Hän
alusti sähkön laadun terveysvaikutuksista, venäjäksi. Sähköverkon
häiriöiden vaikutuksista ihmisen terveyteen tiedetään yhä
yllättävän vähän. Työsuojelurahasto tuki Ahosen Venäjän-matkaa
stipendillä.

 

Esityksen muut kirjoittajat ovat Kazanin valtionyliopiston
tutkijat
Roman Muhin ja
Maksim Trushin. Kolmikko tutkii sähköverkon
häiriöitä, kuten transientteja eli suuria jännitteen vaihteluja.

 

Moskovassa Ahonen esitteli Tampereen ja Kazanin kouluprojektin
tuloksia siitä, miten transienttien vähentäminen on vaikuttanut
opettajien ja oppilaiden terveyteen.

 

Ahonen tapasi Venäjän korkeimman säteilyturvaviranomaisen eli
Sähkömagneettisen turvallisuuden keskuksen edustajat. Heistä
professori
Yuri Grigoriev toivoi lisää tapaustutkimuksia
sähkökuormituksen seurannasta. Venäläisiä kiinnostivat myös
filtteriratkaisut, joilla pienennetään suuria jännitteen vaihteluja
sähköverkossa.

 

Ahonen jatkaa yhteistyötä venäläisten säteilyviranomaisten ja
-tutkijoiden kanssa ja Suomessa FinnMedi Oy:n kanssa. Tuloksia voi
hyödyntää esimerkiksi terveydelle vaarattomien sähkölaitteiden ja
elektroniikan suunnittelussa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen