Sairaalalääkäreiden työajat ja hyvinvointi. Kysely- ja rekisteritietoa yhdistävä kohorttitutkimus

EAWOP2023, 21st congress of the European Association of Work and Occupational Psychology, 24.-27.5.2023, Katowice, Puola

Hanketiedot

Hankenumero
220444

Hakija
Kati Karhula

Toteuttaja
Kati Karhula

Lisätietoja
Kati Karhula
kati.karhula@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2023 - 27.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 667 euroa

Tiivistelmä

Yötyö ja pitkät työajat lisäävät monia terveysriskejä, mutta lääkäreiden toteutuneita työaikoja ja niiden vaikutuksia työhyvinvointiin on tutkittu vähän. EAWOP2023 -konferenssiin lähetetyssä abstraktissa esitetään kokoavasti TSR-hankkeen tuloksia sairaalalääkäreiden työaikojen ja eri päivystystyöajan piirteiden yhteydestä lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin laajassa rekisteriaineistossa sekä työaikapiirteiden yhteydestä työhyvinvointiin yhdistetyssä kysely- ja työaika-aineistossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Karhula