Sairaanhoitajien itsejohtamistaidoilla pitovoimaa työhön-Interventiotutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
240084

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Tarja Kvist
tarja.kvist@uef.fi

Toteutusaika
1.8.2024 - 30.6.2026

Työsuojelurahaston päätös
23.4.2024
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
164 597 euroa

Tiivistelmä

Itsejohtamistaidot ovat korostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa ja ne vahvistavat itsenäistä toimintaa, edistävät potilasturvallisuutta ja lisäävät työtyytyväisyyttä. Sairaanhoitajille itsejohtamisen valmennusta on tarjolla vähän. Tutkimuksessa selvitetään sairaanhoitajien itsejohtamistaitojen nykytilaa ja yhteyttä autonomiaan, työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen. Lisäksi kuvataan itsejohtamistaitojen kehittämistarpeita ja testataan itsejohtamisintervention vaikutuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Kvist