Sairaanhoitajien psykologinen pääoma – katsaus kansainväliseen tutkimukseen

Hanketiedot

Hankenumero
117264

Hakija
Mervi Flinkman

Toteuttaja
Mervi Flinkman

Lisätietoja
Mervi Flinkman
mervi.flinkman@utu.fi

Toteutusaika
27.5.2017 - 26.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
370 euroa

Kokonaiskustannukset
1 361 euroa

Tulokset valmistuneet
26.6.2017

Tiivistelmä

Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) maailmankongressi Barcelonassa, Espanjassa 27.5.-1.6.2017

Työsuojelurahaston matkastipendi mahdollistaa osallistumiseni ICN:n maailmankongressiin Barcelonassa, Espanjassa. Kongressiin osallistuu yli 8000 sairaanhoitajaa, yhteensä 130 maasta. Pidän kongressissa suullisen esityksen koskien sairaanhoitajien psykologisen pääoman tutkimuskenttää tutkimuskirjallisuuden valossa. Tavoitteena on verkostoitua sairaanhoitajatyövoimasta kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa ja tutustua kansainväliseen hoitajatyövoimaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen.

Suullisen esitykseni otsikko on: Scoping Review of the Registered Nurses Psychological Capital Literature”. Esityksessäni kuvaan ensimmäisiä alustavia tuloksia kirjallisuuskatsauksesta, jota teen osana post doc -tutkimustani. Psykologisen pääoma on käsitteenä uusi ja sen juuret ovat positiivisen psykologian tutkimuskentässä. Se on herättänyt tutkijoiden mielenkiintoa myös sairaanhoitajatyövoimaa koskevassa tutkimuksessa useissa maissa. Tutkimusten määrä on kasvussa.

Kirjallisuuskatsaus sairaanhoitajien psykologisen pääoman tutkimuksesta valmistuu vuoden 2017 aikana. Se tarjotaan julkaistavaksi kansainväliseen hoitotieteelliseen julkaisuun.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Flinkman

Tiedote

Sairaanhoitajan psykologinen pääoma tarvitsee interventioita

26.6.2017

Sairaanhoitajien psykologista pääomaa kannattaa tutkia.

Tutkija Mervi Flinkman esitteli alustavia tuloksia kirjallisuuskatsauksesta, jota hän tekee osana post doc –tutkimusta, kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) maailmankongressissa Barcelonassa, Espanjassa 27.5.–1.6.2017. Kirjallisuuskatsauksen aiheena oli sairaanhoitajien psykologinen pääoma.

Kongressi vahvisti tutkijan ajatusta siitä, että tarvitaan konkreettisia interventioita, joilla kehitetään sairaanhoitajien työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Psykologinen pääoma on käsitteenä uusi hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Se on herättänyt tutkijoiden mielenkiintoa myös kansainvälisesti

Flinkmanin kirjallisuuskatsaus valmistuu vuoden 2017 aikana. Työsuojelurahasto on tukenut hänen osallistumistaan kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kongressin verkkosivu löytyvät osoitteesta http://www.icnbarcelona2017.com/en/ 3. https://www.tsr.fi/http://www.icnbarcelona2017.com/en/ 3.