Samat tavoitteet mutta eri tulevaisuudet

• The 83rd Annual Meeting of the Academy of Management • 4-8 elokuuta, 2023 • Boston • Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
230275

Hakija
Olli-Jaakko Kupiainen

Toteuttaja
Olli-Jaakko Kupiainen

Lisätietoja
Olli-Jaakko Kupiainen
olli.kupiainen@aalto.fi

Toteutusaika
2.8.2023 - 8.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 858 euroa

Tiivistelmä

Laadullisella lähestymistavalla toteutetussa tutkimuksessa ”Setting the same goals, traveling to different futures” analysoidaan organisaatiojäsenten muutospuhetta organisaation sisäisen sosiaalisen median keskustelufoorumeilla laajamittaisten muutosten yhteydessä. Tutkimuksen avulla saamme lisää ymmärrystä työntekijöiden erilaisiin muutoskokemuksiin ja -tulkintoihin, sekä miten he pyrkivät luomaan ratkaisuja muutosten edistämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Olli-Jaakko Kupiainen