Sanoista teoiksi – asfalttimittarin havainnot työturvallisuuden edistäjänä ja oppimisen alustana

Hanketiedot

Hankenumero
210446

Hakija
Asfalttikallio Oy

Toteuttaja
WISE/LEAN Oy

Lisätietoja
Juha Hällfors
juha.hallfors@asfalttikallio.fi

Toteutusaika
3.1.2022 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2021
15 450 euroa

Kokonaiskustannukset
30 900 euroa

Tulokset valmistuneet
9.1.2023

Tiivistelmä

Hankkeen perusidea on saada asfalttimittarin riskianalyysit, havainnot ja korjaavat toimenpiteet osaksi standardityötä. Näin oppiminen ja työn kehittäminen organisoidaan luonnolliseksi osaksi tekemistä.
Päätoteutustapana on työnjohtajien ja työtiimien sparraus työkohteessa. Kehittäminen toteutetaan osana arjen toimintaa, jolloin oppiminen siirtyy osaksi työtä. Uudistus on merkittävä ja tarpeellinen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Hällfors

Tiedote

Sanoista tekoihin - asfalttimittarin havainnot työturvallisuuden edistäjänä ja oppimisen alustana

9.1.2023

Tiivistelmä

Hankkeen perusidea oli saada riskianalyysit, asfalttimittarin havainnot ja korjaavat toimenpiteet osaksi arkityötä. Näin oppiminen ja työn kehittäminen organisoidaan luonnolliseksi osaksi tekemistä. Ennakoivan työturvallisuuden sparraaminen lähiesimiesten ja koko johdon toimintatapana -transformaation perusajatus ei lähde pelosta ja pelottelusta, vaan uteliaisuuden herättämisestä, oppimisen edistämisestä ja uusien mahdollisuuksien löytämisestä.

Lähtökohdat

Hankkeen käynnistämisen lähtökohdat ovat samat kuin sen otsikko, miten tehdä asfalttimittarin havainnot työturvallisuuden edistäjänä ja oppimisen alustana – miten ja millä tavalla voimme laadullisesti parantaa tekemistä tässä asiassa. Hankkeen keskeiset tavoitteet:
Työprosessit täsmennetty ja niihin liittyvät työturvallisuusstandardit ja toimintamallit kuvattu. Näihin toimintamalleihin on tehty perehdytysmateriaali.
Havaintoja ja korjauksia on tehty alusta loppuun asfalttimittarin mukaan.

Kohderyhmät

Koko operatiivinen organisaatio, tuotanto (asfalttiasemat) ja levitysryhmät.

Menetelmät

J. Tuulenmäen kuva, mukaillen: ”Bradleyn käyrä ja henkisen kasvun logiikka – kulttuurillinen transformaaatio”

Vaikuttavuus

Hankkeen keskeiset tavoitteet muuttuivat osittain Asfalttimittari – apin tultua valmiiksi.
Vaikuttavuus jatkoa ajatellen:
– Työprosessit täsmennetty ja niihin liittyvät työturvallisuusstandardit ja toimintamallit ovat kuvattu ja käytössä. Näihin toimintamalleihin on tehty perehdytysmateriaali
– Havaintoja ja korjauksia on tehty alusta loppuun asfalttimittarin mukaan, sisältöä ja laatua viety seuraavalle tasolle, jonka seurauksena valmis Asfalttimittari -app ja graafinen asfalttimittarin koonti

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti valmiin asfalttimittarin, siihen kytketyn koontinäytön (Power BI) ja tämä antaa paremman alustan tiedolla johtamiseen. Nyt on johdolla mahdollisuus reaaliaikaiseen seurantaan sekä levityksen että tuotannon osalta. Näillä toimenpiteillä voidaan merkittävästi lyhentää vasteaikaa saatujen havaintojen pohjalta, jotka vaativat esim. asioiden kuntoon laittamista, muutosta työtavoissa jne. Isossa kuvassa hankkeessa käytettyä metodologiaa ei suoraan hyödyntää muilla työpaikoilla.

Aineisto

Asfalttikallio Oy. Sanoista teoiksi. Loppuraportti. 2022. Avaa