SaTumaisia polkuja työuran hallintaan

Hanketiedot

Hankenumero
210260

Hakija
Saimaan Tukipalvelut Oy

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Petri Levänen
petri.levanen@saimaantukipalvelut.fi

Toteutusaika
13.9.2021 - 4.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2021
10 780 euroa

Kokonaiskustannukset
21 560 euroa

Tulokset valmistuneet
2.1.2023

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa esimiesten työkyky- ja työurajohtamisen osaamista sekä vahvistaa esimiesten ennakoivaa kykyä ja rohkeutta tarttua jo orastaviin työkyvyn ja työsuoritusten heikentymisiin. Näihin heikentymisiin puuttumalla parannamme organisaation kantokykyä ja edistämme työntekijöiden työssä jaksamista ja työssä onnistumista. Lisäksi tärkeää on ehkäistä työntekijöiden ennenaikaista työkyvyttömyyden uhkaa ja työhön turhautumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Levänen

Tiedote

SaTumaisia työurapolkuja - työuraluotsaus läpi työelämän

2.1.2023

Tiivistelmä

Hanke käynnistettiin Saimaan Tukipalvelut Oy:n tarpeesta hakea uusia ratkaisuja työkyvyn ja työsuoritusten heikentymisiin. Hankkeeseen osallistui 20 yrityksen esimiestä. Hankkeessa hyödynnettiin kehittävän työntutkimuksen ja toiminnan teorian viitekehystä ja keskeisintä käsitteistöä. Hankkeen tuloksena syntyi työuraluotsaus- nimellä kutsuttava väline, jossa keskeistä on tuottaa työntekijälle tukea, ohjausta ja rohkaisua missä tahansa työelinkaaren vaiheessa.

Lähtökohdat

Saimaan Tukipalvelut Oy työllistää yli 900 työntekijää ja yhtiön visio on olla arvostettu työnantaja, joka aktiivisesti kehittää henkilöstön ammattitaitoa sekä tukee henkilöstön työkykyä uran joka vaiheessa. KK-Verve (hankkeen alkaessa, myöhemmin Coronaria Työelämäpalvelut) on valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva monipuolinen asiantuntija. Verven/Coronarian asiantuntijana hankkeessa toimi Veijo Ojanaho.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui 20 yrityksen esimiestä yhtiön eri toimialoilta. Yrityksen johdosta hankkeeseen osallistui hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja toimitusjohtaja. Hankkeesta raportoitiin yhtiön johtoryhmälle.

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnettiin kehittävän työntutkimuksen ja toiminnan teorian viitekehystä ja keskeisintä käsitteistöä. Toisena lähtökohtana hyödynsimme dialogisen valmentamisen ja kehittävän vuoropuhelun menetelmiä. Menetelmät olivat kohdeyritykselle innovatiivisia.

Vaikuttavuus

Hankkeeseen osallistui 20 yrityksen esimiestä, joilla taas on yhteensä satoja alaisia, joten hankkeen vaikuttavuus yrityksessä on merkittävä. Keskeisimpänä hankkeen tuloksena rakensimme työuraluotsaus- nimellä kutsuttavan esimiestyön välineen, jossa keskeistä on tuottaa työntekijälle tukea, ohjausta ja rohkaisua missä tahansa työelinkaaren vaiheessa. Työuraluotsauksen malli otetaan käyttöön koko yhtiössä osana hr-toimintaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa syntyi yrityksen käyttöön työuraluotsaus -nimellä kulkeva esimiestyön väline. Malli auttaa tunnistamaan työelinkaaren nivelvaiheita ja niissä tarvittavia menetelmiä ja välineitä muillakin työpaikoilla.

Aineisto

Petri Levänen, Saimaan Tukipalvelut Oy, Veijo Ojanaho, Coronaria Työelämäpalvelut. Satumaisia työurapolkuja – työuraluotsaus läpi työelämän. Loppuraportti. 16.12.2022. Avaa

Työuraluotsausmalli Avaa