SaTumaisia polkuja työuran hallintaan

Hanketiedot

Hankenumero
210260

Hakija
Saimaan Tukipalvelut Oy

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Petri Levänen
petri.levanen@saimaantukipalvelut.fi

Toteutusaika
13.9.2021 - 4.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2021
10 780 euroa

Kokonaiskustannukset
21 560 euroa

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa esimiesten työkyky- ja työurajohtamisen osaamista sekä vahvistaa esimiesten ennakoivaa kykyä ja rohkeutta tarttua jo orastaviin työkyvyn ja työsuoritusten heikentymisiin. Näihin heikentymisiin puuttumalla parannamme organisaation kantokykyä ja edistämme työntekijöiden työssä jaksamista ja työssä onnistumista. Lisäksi tärkeää on ehkäistä työntekijöiden ennenaikaista työkyvyttömyyden uhkaa ja työhön turhautumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Levänen