Second Scientific Conference on Work Disability Prevention and Integration, WDPI, 22.-24.10.2012, Hollanti

Hanketiedot

Hankenumero
112322

Hakija
Johanna Kausto

Toteuttaja
Johanna Kausto

Lisätietoja
Johanna Kausto
johanna.kausto@ttl.fi

Toteutusaika
1.10.2012 - 15.11.2012

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 096 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2012

Tiivistelmä

Kansainvälinen WDPI-konferenssi järjestettiin 22.- 24.10.2012 Alankomaissa. Konferenssin teemana oli ”Healthy aging in a working society” ja pääaiheita jäljellä olevan työkyvyn varhainen tuki ja työelämän kestävä kehitys.

Hakija piti konferenssissa suullisen esityksen otsikolla ”Health-related effects of early part-time sick leave due to musculoskeletal disorders: a randomised controlled trial”. Esitys perustui samannimiseen tuoreeseen artikkelijulkaisuun (Shiri R, Kausto J, et al. Scand J Work Environ Health. 2012 Apr 26) sekä hieman aikaisempaan julkaisuun (Viikari-Juntura E, Kausto J, et al. Return to work after early part-time sick leave due to musculoskeletal disorders: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health. 2012; 38(2):134-43).

Esityksen tarkoituksena oli esitellä Työsuojelurahaston tukeman tutkimushankkeen 106304 tuloksia kansainvälisellä foorumilla. Hankkeessa selvitettiin työkyvyn heikkenemisen alkuvaiheeseen sijoitetun osasairausvapaan vaikutuksia tuki- ja liikuntaelinten kipuihin ja niistä aiheutuvaan haittaan sekä työhön paluuseen.

Tulokset osoittivat, että osasairausvapaa tuki toipumista ja toimintakyvyn palautumista erityisesti alkavissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Osasairausvapaalla olleet palasivat kokoaikatyöhön nopeammin ja heillä oli seurantavuoden aikan 20 % vähemmän sairauspoissaoloja kuin tavanomaisella sairauslomalla olleilla. Lisäksi he kokivat terveytensä ja terveyteen liittyvän elämänlaatunsa verrokeita paremmiksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kausto

Tiedote

Työkyky ja työhön paluu polttavia aiheita

15.11.2012

Työterveyslaitoksen tutkija
Johanna Kausto osallistui järjestyksessään toiseen
kansainväliseen WDPI-konferenssiin  (Second Scientific
Conference on Work Disability Prevention and Integration). Se
järjestettiin 22.– 24.10.2012 Hollannissa, Groningenin
yliopistokaupungissa.

 

Konferenssin teemana oli
Healthy aging in a working society, ja pääaiheita jäljellä
olevan työkyvyn varhainen tuki ja työelämän kestävä kehitys.

 

Työkyvyn ja työhön paluun tuki ja työhön osallistumisen lisääminen
ovat yhteisiä huolenaiheita useimmissa länsimaissa. Tavoitteet ja
osittain keinotkin ovat Kauston mukaan yhteisiä, vaikka
yhteiskunnallinen konteksti ja järjestelmät eroavat toisistaan
jonkin verran maiden välillä.

 

Työsuojelurahasto tuki konferenssiin osallistumista.

 

Osasairausvapaa tuki toipumista

 

Kausto esitteli tapahtumassa tuloksia Työsuojelurahaston tukemasta
tutkimushankkeesta
Osasairausvapaa ja työjärjestelyt liikuntaelinten
sairauksissa
(106304).

 

Kyse oli suullisesta esityksestä otsikolla
Health-related effects of early parttime sick leave due to
musculoskeletal disorders: a randomised controlled trial
.
Esitys perustui kahteen artikkelijulkaisuun, jotka raportoivat
interventiotutkimuksen päätuloksista.

Hankkeessa selvitettiin työkyvyn heikkenemisen alkuvaiheeseen
sijoitetun osasairausvapaan vaikutuksia tuki- ja liikuntaelinten
kipuihin ja niistä aiheutuvaan haittaan sekä työhön paluuseen.

 

Tulokset osoittivat, että osasairausvapaa tuki toipumista ja
toimintakyvyn palautumista erityisesti alkavissa tuki- ja
liikuntaelinvaivoissa.

 

Osasairausvapaalla olleet palasivat kokoaikatyöhön nopeammin, ja
heillä oli seurantavuoden aikana 20 prosenttia vähemmän
sairauspoissaoloja kuin tavanomaisella sairauslomalla olleilla.

 

Lisäksi he kokivat terveytensä ja terveyteen liittyvän
elämänlaatunsa verrokeita paremmiksi. Osasairausvapaa ei lisännyt
liikuntaelinoireita tai niistä aiheutuvaa haittaa, joten se
osoittautui turvalliseksi vaihtoehdoksi tavanomaiselle
sairauslomalle.

 

Työhön paluun tutkimus haastavaa

 

Tapahtuma kokosi yhteen tutkijoita muun muassa eri
Euroopan maista, Kanadasta, Yhdysvalloista, Australiasta,
Uudesta-Seelannista ja Etelä-Afrikasta.

 

Konferenssiyleisö oli kaikkiaan hyvin osallistuvaa, ja Kaustonkin
esitys herätti mielenkiintoa ja keskustelua.

 

Kausto pitää konferenssia erittäin onnistuneena. Työkyvyn ja työhön
paluun tutkimus on ilmiön moniulotteisuuden takia haastavaa.
Tutkimusta tehdään paljon – erilaisilla lähestymistavoilla ja
erilaissa konteksteissa. Tutkimusalueella tehdään suhteellisen
vilkasta kansainvälistä yhteistyötä, ja suuntaus näyttää
jatkuvan.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Shiri R, Kausto J, et al. Health-related effects of early part-time sick leave due to musculoskeletal disorders: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health. 2012 Apr 26 doi:10.5271/sjweh.3301

Viikari-Juntura E, Kausto J, et al. Return to work after early part-time sick leave due to musculoskeletal disorders: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health. 2012; 38(2):134-43). doi:10.5271/sjweh.3258

Konferenssin internet-sivut. https://wencke4.housing.rug.nl/documenten/medici/Internationale_Conferenties/WDPI%202012/WDPI_2012.htm