Self-organizing teams in elderly care-opportunities and outcomes

Hanketiedot

Hankenumero
190236

Hakija
Jukka Surakka

Toteuttaja
Jukka Surakka

Lisätietoja
Jukka Surakka
jukka.surakka@arcada.fi

Toteutusaika
13.6.2019 - 15.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 390 euroa

Tiivistelmä

Suomessa kotihoidon järjestämisessä on vaikeuksia. Sitä kuvastaa kiire, hoitajien vähyys, ja suuri vaihtuvuus. Uudenlaisella työmenetelmällä on tilaus, mikä lisää työn mielekkyyttä, sujuvuutta ja byrokratiaa.Hollannissa ehitetyn Buurtzorgin mallin mukaan itseohjautuva työmenetelmä hoiva-alalla voisi osaltaan ratkaista näitä hoiva-alan solmukohtia. Me olemme aloittaneet 2018 valmentamaan kotihoidon henkilökuntaa kohti itseohjautuvuutta kahdessa eri kunnassa Suomessa (Sipoossa ja Tampereella), sekä myös arvioimaan tuloksia.

Tässä esityksessä me tulemme esittämään ensimmäiset tulokset, jotka pahjautuvat haastatteluihin ja työhyvinvointikyselyihin.Tuloksemme viittaavat itseohjautuvan työmenetelmän vaikuttavan positiivisesti: 1) työn tehokkuuteen, 2) työhyvinvointiin, 3) asiakastyytyväisyyteen, mutta meidän on huomioitava että siihen tarvitaan aikaaja kärsivällisyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Surakka