Selviytymisestä uudistumiseen: Oppimisen ja innovoinnin johtaminen työpaikan kriisissä (Uudis)

Hanketiedot

Hankenumero
220441

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Virpi Kalakoski
virpi.kalakoski@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2023 - 1.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2023
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
86 644 euroa

Tiivistelmä

Kriisien keskellä korostuu organisaatioiden kyky oppia ja ideoida uutta. Tutkimme työkäytäntöjen uudistamisen johtamista kriisitilanteessa opetusalalla. Tutkimus pohjautuu pandemian aikana kerättyihin aineistoihin sekä uuteen haastatteluaineistoon. Tulokset kertovat esteistä ja mahdollisuuksista, jotka ovat yhteydessä suomalaisen työelämän toimintakykyyn haastavissa tilanteissa. Tulosten pohjalta jalostetaan esihenkilöiden tarvitsema innovointia ja oppimista tukeva kriisijohtamisen malli.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Kalakoski