Sen minkä näkee voi muuttaa

Hanketiedot

Hankenumero
200128

Hakija
Tuffi Films Oy

Toteuttaja
Tuffi Films Oy

Lisätietoja
Elli Toivoniemi
elli@tuffifilms.com

Toteutusaika
1.4.2020 - 30.10.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
50 658 euroa

Tiivistelmä

Kampanjan tavoite on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suomalaisilla työpaikoilla. Keskeisenä välineenä on lyhytelokuvat ja niiden ympärille rakennettu lisämateriaali. Lisämateriaaliin kuuluu rakentavan keskustelun menetelmä sekä teemaan liittyvät napakat faktojen koosteet, mm. termien määrittely. Kampanja on tietoisuutta lisäävä ja osallistumiskynnys on matala. Kampanja ei nojaa niinkään tarkkaan teoreettiseen malliin, vaan tukee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tarjoamalla matalan kynnyksen työkalun tietoisuuden lisäämiselle, ilmiöiden tunnistettavaksi tekemiselle ja koulutukselle. Kyseessä on ennen kaikkea näkyväksi tekemisestä, tietoisuuden herättämisestä ja empatian lisäämistä elokuvien tarjoamien samaistumisen kokemusten kautta. Kampanja pyrkii myös antamaan äänen heille, joilla ei ole valtaa tai voimia taistella syrjiviä asenteita vastaan yksin. Kampanjatoimenpiteet ovat: lisämateriaalin tuottaminen työpaikkojen käyttöön elokuvien ja keskustelun tueksi, henkilökohtaiset kontaktoinnit työpaikoille sekä somekampanja, johon liittyy ostettua näkyvyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elli Toivoniemi