Sen minkä näkee voi muuttaa

Hanketiedot

Hankenumero
200128

Hakija
Tuffi Films Oy

Toteuttaja
Tuffi Films Oy

Lisätietoja
Elli Toivoniemi
elli@tuffifilms.com

Toteutusaika
1.4.2020 - 30.10.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
50 658 euroa

Tulokset valmistuneet
7.12.2020

Tiivistelmä

Kampanjan tavoite on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suomalaisilla työpaikoilla. Keskeisenä välineenä on lyhytelokuvat ja niiden ympärille rakennettu lisämateriaali. Lisämateriaaliin kuuluu rakentavan keskustelun menetelmä sekä teemaan liittyvät napakat faktojen koosteet, mm. termien määrittely. Kampanja on tietoisuutta lisäävä ja osallistumiskynnys on matala. Kampanja ei nojaa niinkään tarkkaan teoreettiseen malliin, vaan tukee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tarjoamalla matalan kynnyksen työkalun tietoisuuden lisäämiselle, ilmiöiden tunnistettavaksi tekemiselle ja koulutukselle. Kyseessä on ennen kaikkea näkyväksi tekemisestä, tietoisuuden herättämisestä ja empatian lisäämistä elokuvien tarjoamien samaistumisen kokemusten kautta. Kampanja pyrkii myös antamaan äänen heille, joilla ei ole valtaa tai voimia taistella syrjiviä asenteita vastaan yksin. Kampanjatoimenpiteet ovat: lisämateriaalin tuottaminen työpaikkojen käyttöön elokuvien ja keskustelun tueksi, henkilökohtaiset kontaktoinnit työpaikoille sekä somekampanja, johon liittyy ostettua näkyvyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elli Toivoniemi

Tiedote

Sen minkä näkee voi muuttaa: yksittäistapaus-lyhytelokuvat työelämän kehittäjinä

7.12.2020

Tiivistelmä

Työelämään kohdistuneen Sen minkä näkee voi muuttaa -kampanjan pääkohderyhmä oli henkilöstöjohtamisen ammattilaiset sekä esihenkilöt, jotka vastaavat yritysten rekrytoinnista ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Kampanja levitti tietoisuutta yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja inklusiivisuudesta fiktiivisten elokuvien ja niiden ympärille kehitetyn lisämateriaalin kautta.
Kampanjan tavoite oli johtaa pääkohderyhmä verkkosivuille, saavuttaa työelämän vaikuttajia Instagramissa, nostaa kampanjan kärkielokuvien katsojamääriä ja levittää Yksittäistapaus-termiä ja ansaitussa mediassa.
Kampanja hyödytti suomalaista työelämää luomalla laadukkaita ja ilmaisia koulutus-ja keskustelunavausmateriaaleja.

Tausta

Tasa-arvobarometria analysoineiden tutkijoiden johtopäätös on, että asenteiden tasolla on paljon korjattavaa. Myös sekä Tasa-arvovaltuutettu että Yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat todenneet, että häirinnän ja syrjinnän kokemuksia aliraportoidaan. Kampanjan tarkoitus oli tehdä näitä epäkohtia näkyväksi.
Yksittäistapaus-elokuvasarja ja vaikuttavuuskampanja oli jo menestys alkuvuodesta 2020 ja työelämään suunnatuille materiaaleille oli kysyntää.

Aineisto

Kampanjassa tehtiin yhteistyötä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta edistävän yhteisön Inklusiivin kanssa. Keskusteluohjeistus soveltuu etäyhteyksille ja se perustuu Erätauko-menetelmään, jota edistää ja kehittää Erätauko-säätiö. Kampanjan tietopohjana hyödynnettiin mm. Eurobarometrin syrjintä EU:ssa 2019-tilastoja.

Tulokset ja johtopäätökset

Työelämä -sivut ja elokuvat saivat kampanja-aikana tuhansia katseluita ja sivustovierailuja. Työkalut ovat verkkosivujen kautta yhä saatavilla. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja diversiteetin edistämiseksi tarvitaan vielä paljon työkaluja, julkista keskustelua ja konkreettisia toimenpiteitä työpaikalla. Yksittäistapausta tullaan jatkossakin käyttämään keskustelunaloituksena esim. koulutustilaisuuksissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Yhdenvertaisuuden edistäminen tai epätasa-arvon ja syrjinnän kitkeminen suomalaisesta työelämästä ei tapahdu yhden kampanjan aikana. Yksittäistapaus onnistui tuomaan keskusteluun uuden näkökulman ja kattavan paketin paremman työelämän rakentamiseksi. Elokuvat ovat vahva väline, joita voi käyttää ennakkoluulottomasti työpaikkojen kehittämiseen.

Aineisto

Esite Avaa

Keskusteluohjeistus Avaa

Tiedote rahoituksesta Avaa

Sen minkä näkee voi muuttaa. Loppuraportti.2020. Avaa