SENN2012 – International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies

Hanketiedot

Hankenumero
110363

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kai Savolainen
kai.savolainen@ttl.fi

Toteutusaika
6.4.2010 - 31.1.2013

Työsuojelurahaston päätös
19.10.2010
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
301 875 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2013

Tiivistelmä

Työterveyslaitos järjestää yhteistyössä NANODEVICE-projektin (EU 7 po; GA 211464) parnereiden kanssa Helsingissä 28.-31.10.2012 ”Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies (SENN2012)” -kongressin, johon odotetaan n. 350 osallistujaa maailmanlaajuisesti. Kohderyhmänä ovat NANODEVICE-projektin partnerit ja kv-nanoturvayhteisön jäsenet mukaan lukien tieteelliset yhteisöt (mm. nanoteknologia, kemia, fysiikka, toksikologia, lääketiede, työterveys- ja -turvallisuus, riskinarviointi ja -kommunikointi) ja teollisuuden (materiaali- ja laitevalmistajat, tutkimus- ja kehitystoiminta, esim. kosmetiikkateollisuus) sekä Suomen ja Euroopan Unionin viranomaisten edustajat. Kongressin keskeisiä aiheita ovat nanopartikkelien ominaisuuksien vaikutus toksisuuteen, altistumisen arviointi ja arviointiteknologiat, riskinarviointi ja nanopartikkelien turvallinen käyttö sekä turvallisen käytön ohjeet. Kokouksen tavoitteena on edistää työterveyttä- ja -turvallisuutta nanoteknologiatuotteiden valmistuksessa ja käytössä, sekä yleensä nanoteknologian valmistus- ja käyttöturvallisuutta sekä ympäristöturvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on edistää suomalaista työterveys- ja -turvallisuus- sekä nanoteknologia-osaamista ja sen tunnetuksi tekemistä. Kongressin tarkoituksena on myös edistää tutkijayhteisön, yritysmaailman ja viranomaisten yhteistyötä. Tieteellisen ohjelman rinnalla järjestetään yritysnäyttely ja yrityssessio. Konferenssitilaisuuden lisäksi tuotoksena on abstrakti-ohjelmakirja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kai Savolainen

Tiedote

Nanomateriaaleille altistumista ei tunneta

31.1.2013

Nanoasiantuntijat painottivat kongressissaan, että keskustelua
synteettisistä nanomateriaaleista ja nanoteknologioista tarvitaan
yhä enemmän. Erityisesti puute synteettisille nanomateriaaleille
altistumistiedosta vaikeuttaa ratkaisevasti näiden materiaalien
riskien arviointia ja hallinnointia. Työsuojelurahasto rahoitti
kyseistä SENN2012-kongressia, joka järjestettiin Helsingissä Marina
Congress Centerissä 28.–31. lokakuuta 2012. Pääjärjestäjinä
toimivat Työterveyslaitos ja Nanodevice-projektin
yhteistyökumppanit.

Kongressissa arvioitiin, että nykytavalla synteettisten
nanomateriaalien – ja muiden kemiallisten aineiden – riskejä on yhä
vaikeampi arvioida. Siksi uudet avaukset ovat entistä
tärkeämpiä.

Kongressissa todettiin kuitenkin, että synteettisten
nanomateriaalien riskien hallintaa on onnistuttu edistämään aiempaa
varhaisemmassa käyttöönottovaiheessa.

Nanoturvallisuustutkimus jälkijunassa

Synteettisiä nanomateriaaleja on nopeasti otettu käyttöön
lukuisissa kuluttaja- ja teollisuussovelluksissa. Kuitenkin
materiaalien turvallisuuden ja turvallisen käytön arviointi laahaa,
mikä johtuu sekä riittämättömistä tutkimuksen ja arvioinnin
voimavaroista että tutkimusmenetelmien vajavaisesta kyvystä tuottaa
hyödyllistä tietoa.

Nanomateriaalien turvallisuustutkimusta rahoitetaan esimerkiksi
Euroopan unionissa yhä enemmän. Silti vain pieni osa tuloksista
sopii synteettisten nanomateriaalien turvallisuuden arviointiin,
luokitteluun tai pakkausmerkintöihin.

Onnistunut kongressi odotti enemmän väkeä

Helsingin-kokouksessa pidettiin 20 kutsuttua esitystä ja vapaina
esityksinä 38 suullista ja 67 poster-esitystä. Abstrakteja saatiin
155. Lisäksi 12 näytteilleasettajaa esitteli toimintaansa.

Tarkoitus oli tarjota alan toimijoille mahdollisuuksia
kontakteihin sekä esitellä uusimpia nanoturvallisuuden
tutkimustuloksia ja mittalaitteita. Kongressin suunnitteluryhmä
arvioi, että kongressi saavutti hyvin tai erinomaisesti
tavoitteensa.

Osallistujiksi tavoiteltiin kolmeasataa alan toimijaa.
Osallistujia saapui 26 maasta 226, joista noin 30 prosenttia
Suomesta ja 50 prosenttia muista EU maista. Kuitenkin esityksiä oli
riittävästi, ja osallistujat keskustelivat aktiivisesti.

Kongressiohjelman ja näyttelyn lisäksi tuotoksena oli
abstraktikirja, videoita lehdistötilaisuudesta ja artikkeleita
kongressista.

Markkinointi sähköistä tai kollegalta kollegalle

Markkinoinnissa keskityttiin sähköiseen mediaan ja
henkilökohtaiseen vaikuttamiseen. Esitteitä postitettiin muun
muassa edellisten nanoteknologia- ja turvallisuuskokousten
osallistujille.

Kongressin kotisivut (www.ttl.fi/senn2012) perustettiin
kesäkuussa 2010.  Kohderyhmille alettiin lähettää keväällä
2010 sähköpostiviestejä, joissa tiedotettiin muun muassa
internetsivujen päivityksistä ja lähestyvistä määräajoista.
Kongressin mainos tai listaus oli esillä useilla
internetsivuilla.

Tutkijat saivat haluamansa ohjelman

Kokouspaikalla avajaissession aikana tehdyn kyselyn mukaan läsnä
olleista yli neljäsosa edusti toksikologian tutkijoita, 21
prosenttia aerosoli- ja altistumistutkijoita sekä 18 prosenttia
muiden alueiden tutkijoita ja sama määrä päättäjiä. Teollisuuden
edustajia oli 12 prosenttia. Läsnä olleista tutkijoista joka kolmas
tutki metalleja ja joka neljäs hiilinanoputkia.

Avoimissa arviointivastauksissa osallistujat kehuivat kongressin
ohjelmaa sekä tasapainoiseksi että monipuoliseksi. Kutsuttuja
esityksiä arvostettiin, samoin keskusteluja ja kongressiohjelman
monia mahdollisuuksia solmia kontakteja muihin osallistujiin. Myös
osallistujien monipuolista koostumusta arvostettiin.

Kongressin jälkeen tehtyyn internet-kyselyyn vastasi yli
kolmasosa osallistujista. Hekin pitivät kongressin tieteellistä
ohjelmaa mielenkiintoisena ja ennakkoilmoittelua vastaavana.
Arviointikyselyyn vastanneista noin puolet oli ensimmäisen kerran
kuullut kongressista kollegalta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.ttl.fi/senn2012