Shiftwork 2013, the 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time, Recifé, 4.-8.11.2013, Brasilia

Hanketiedot

Hankenumero
113155

Hakija
Mia Pylkkönen

Toteuttaja
Mia Pylkkönen

Lisätietoja
Mia Pylkkönen
mia.pylkkonen@gmail.com

Toteutusaika
2.11.2013 - 15.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 022 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2013

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhdistelmäajoneuvonkuljettajien ajonaikaista väsymystä eri vuorotyypeissä sekä kuljettajien ajovireyteen vaikuttavia tekijöitä. Kahden viikon kenttämittauksiin osallistui 52 kuljettajaa (keski-ikä 38.1). Tutkimusaineisto koostui 474 työvuorosta, jotka luokiteltiin 4:än vuorotyyppiin. Ajovireyttä mitattiin Karolinska Sleepiness Scale -kyselyllä, unta päiväkirjalla sekä aktigrafilla ja vuorokautista unentarvetta unikyselyllä. Työajat määriteltiin päiväkirjamerkintöjen ja työaikaraporttien pohjalta. Kuljettajat arvioivat itsensä melko väsyneeksi 20.7 %:ssa, voimakkaan väsyneeksi 9.0 %:ssa ja äärimmäisen väsyneeksi 3.6 %:ssa ensimmäisistä yövuoroista. Myös riski ajonaikaiseen väsymykseen oli tässä vuorotyypissä muita vuorotyyppejä suurempi (OR 3.9–8.3, p<.001). Väsymys oli voimakkaimmillaan 9:tenä peräkkäisenä työtuntina (4.3, SD 1.9). Vuorotyypin lisäksi väsymykseen vaikuttivat työvuoroa edeltävä uni, unentarve sekä työvuoron kesto. Uni oli lyhytkestoisinta ennen aamu- (5:43 t) ja peräkkäisiä yövuoroja (6:03 t) ja pitkäkestoisinta peräkkäisten vapaapäivien välissä (7:36 t). Tunnin univaje ennen työvuoroa 1.3-kertaisti väsymyksen riskin ajossa (p<.0001). Unen tehokkuudessa ei havaittu merkittäviä eroja vuorotyyppien (87.3–87.8 %) eikä työ- ja vapaapäivien välillä (87.8–88.3 %). Keskimääräinen unentarve oli 7:45 tuntia. Tunnin suurempi unentarve 2.3-kertaisti (p<.001) ja tunnin pidempi työvuoro 1.1-kertaisti (p=.034) väsymyksen riskin ajossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mia Pylkkönen

Tiedote

Brasilian kongressi pohti työaikojen vaikutusta

15.12.2013

Tutkija Mia Pylkkönen osallistui Brasiliassa
4.–8.11.2013 pidettyyn työaikatutkijoiden konferenssiin.
 International Symposium on Shiftwork and Working
Time oli 21. kansainvälinen kongressi. Sen kutsui koolle
Working Time
Society
, jonka tavoitteena on kansainvälistä työaikatutkimuksen

 sekä työaikatutkijoiden ja eri toimialojen
globaalin yhteistyön edistäminen. Kongressi kokosi 124 tutkijaa ja
asiantuntijaa 23 maasta.

Pylkkösen posteriesitys käsitteli
Työsuojelurahaston tukemaa tutkimushanketta. Tutkimus selvittää,
kuinka koulutuksellinen interventio vaikuttaa yhdistelmäajoneuvojen
kuljettajien ajovireyteen (TSR
109378 ). Esityksessä kerrottiin, miten
ajonaikainen väsymys vaikuttaa yö-, aamu-, päivä- ja iltavuoroissa
ja mitkä tekijät vaikuttavat kuljettajan ajovireyteen. Esityksestä
on julkaistu abstrakti Sleep Science-lehdessä.

Vuorotyö ja epäsäännölliset työajat
koskettavat neljäsosaa Suomen työikäisistä. Työaikojen kehittäminen
onkin siksi olennainen osa suomalaisen työelämän kehittämistä.
Pylkkösen mukaan Brasilian kongressin anti hyödynnetään
työaikatutkimuksessa. Väitöstutkimuksessa on mukana 52
ammattikuljettajaa, joiden keski-ikä on 38,1 vuotta.

Pylkkösen väitöstutkimus valmistuu vuoden 2014
aikana.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.fsp.usp.br/shiftwork2013/index.php

www.workingtime.org

www.sleepscience.com.br

Tutkimus- ja kehitysmääräraha 109378: Raskaan ajoneuvon turvallisen ja taloudellisen ajamisen edistäminen koulutuksellisen intervention avulla. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=109378