Shiftwork 2013, the 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time, Recifé, 4.-8.11.2013, Brasilia

Hanketiedot

Hankenumero
113143

Hakija
Kati Karhula

Toteuttaja
Kati Karhula

Lisätietoja
Kati Karhula
kati.karhula@ttl.fi

Toteutusaika
2.11.2013 - 15.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 762 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2013

Tiivistelmä

Konferenssimatkan tarkoituksena on esitys ”Job strain, working hours, work load and recovery”. Tavoitteena on myös syventää tietoja vuorotyön ja työaikamallien vaikutuksista kuormittumiseen ja terveyteen.
Esiteltävässä tutkimuksessa selvitettiin työstressin yhteyttä työaikoihin ja vuoroyhdistelmiin sekä koettuun kuormittumisen ja palautumiseen eri työvuoroissa.
Vuorotyötä tekeviä hoitoalan ammattilaisia olivat osastoilta, jotka sijoittuivat työstressitasoltaan korkeimpaan (n=53) tai matalimpaan (n=42) neljännekseen Sairaalahenkilöstön hyvinvointi- tai Kunta-10 -tutkimuksissa. Kolmen viikon ajalta kerättiin toteutuneet työvuorot ja arviot työvuorokohtaisesta kuormittumisesta ja palautumisesta. Keskimääräinen työaika oli samansuuruinen molemmissa ryhmissä. Omat toiveet työvuorojen suunnittelussa otettiin useammin huomioon matalan työstressin ryhmässä. Korkean työstressin ryhmässä suuremmalla osalla oli yksittäisiä vapaapäiviä ja nopeita paluita iltavuorosta aamuvuoroon. Korkean työstressin ryhmä arvioi sekä henkisen että fyysisen työkuormituksen useammin liian korkeaksi. Korkean työstressin ryhmä palautui keskimäärin heikommin edellisestä työvuorosta ja erityisesti aamuvuorosta.
Korkea työstressi vuorotyössä on yhteydessä heikompaan palautumiseen, vähäisempiin työaikoihin vaikutusmahdollisuuksiin ja joihinkin epäergonomisiin työvuoroyhdistelmiin. Ergonominen työvuorosuunnittelu ja hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin voivat alentaa vuorotyötä tekevien työstressiä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Karhula

Tiedote

Ergonominen työvuorosuunnittelu voi alentaa työstressiä

15.12.2013

Työterveyslaitoksen tutkija
Kati Karhula osallistui kansainväliseen vuorotyö-
ja työaikakonferenssiin, joka järjestettiin Bahiassa Brasiliassa 4.–
8. marraskuuta 2013.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Konferenssiin osallistui noin 130 tutkijaa ja asiantuntijaa 25
maasta. Osallistujina oli muun muassa psykologeja,
terveystieteilijöitä ja kronobiologeja sekä työsuojeluhallinnon
edustajia. Konferenssiin osallistui monia vuorotyö- tai
työaikatutkimuksen johtavia nimiä Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja
Aasiasta.

Koivula esitti konferenssissa posterin, joka selvitti vuorotyötä
tekevien hoitoalan ammattilaisten työstressin yhteyksiä
työaikoihin, koettuun työkuormitukseen ja palautumiseen.

Korkea työstressi vuorotyössä oli yhteydessä heikompaan
palautumiseen, vähäisempiin työaikoihin vaikutusmahdollisuuksiin ja
joihinkin epäergonomisiin työvuoroyhdistelmiin. Ergonominen
työvuorosuunnittelu ja hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin
voivat alentaa vuorotyötä tekevien työstressiä. Tulokset
pohjautuvat Työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen Työn
psykososiaalisen kuormituksen ja työaikajärjestelyjen vaikutukset
uneen, kuormittumiseen ja toimintakykyyn sairaanhoitajilla (TSR
107156 ).

Posterissa esitetyt tulokset on julkaistu marraskuussa
Ergonomics-lehden tieteellisessä artikkelissa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Karhula K, Härmä M, Sallinen M, Hublin C, Virkkala J, Kivimäki M, Vahtera J, Puttonen S. Association of job strain with working hours, shift-dependent perceived workload, sleepiness and recovery. Egonomics 56 (11) :1640-51 doi: 10.1080/00140139.2013.837514.

Karhula K, Härmä M, Sallinen M, Hublin C, Virkkala J, Kivimäki M, Vahtera J, Puttonen S. Association of job strain with working hours, workload and recovery. Sleep Sci. 2013;6 (Supl 1):s9-s74

www.fsp.usp.br/shiftwork2013