Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukijana

Hanketiedot

Hankenumero
200017

Hakija
Kaija Collin

Toteuttaja
Kaija Collin

Lisätietoja
Kaija Collin
kaija.m.collin@jyu.fi

Toteutusaika
1.6.2020 - 8.6.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 000 euroa

Tiivistelmä

Esityksessä kuvataan HeRMo-hankeen päätuloksia. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää, millaisia henkilöstöjohtamisen ja eettisen henkilöstöjohtamisen rakenteita, käytänteitä ja tarpeita kasvuyrityksissä on sekä tarkastella, mitä luova toiminta kasvuyrityksissä on ja miten henkilöstöjohtamisen rakenteet ja käytänteet tukevat luovaa toimintaa. Lähtökohtaisesti henkilöstöjohtamisen juuret eivät ole liittyneet innovatiivisuuteen, mutta nykyajan talouselämän muutos-, uudistumis- ja kasvuvaatimuksissa luovuuden hallinnointi ja tukeminen on noussut myös henkilöstöjohtamisen ytimeen. Luovuuden tarkastelussa on usein keskitytty uusiin keksintöihin ja innovaatioihin – lopputuloksiin – ja sivuutettu arjen työn luova toiminta ja sen mahdollistaminen, vaikka ne ovat yritysten sujuvan ja menestyksekkään toiminnan ja innovaatioiden syntymisen keskeisiä elementtejä. HeRMo-hanke on toteutettu viidessä Suomalaisessa kasvuyrityksessä vuosina 2018-2020 ja siinä on hyödynnetty etnografista tapaustutkimusta ja monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa (observointi, haastattelyt kyselyt sekä määrälliset ja laadulliset ainsitonhankinann menetelmät). Hankkeessa on kehitetty toimintatapoja (esim. lähijohtaminen) ja työkaluja eettisen henkilöstöjohtamisen toteuttamiseen sekä luovan toiminnan mahdollistamiseen kasvuyrityksissä. HeRMo-hankkeen löydöksiä on mahdollista hyödyntää kehitettäessä työkäytänteitä yhä nopeammin muuttuvissa organisaatioissa, erityisesti kasvuyrityksissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Collin