Sigma Theta Tau International for the 43rd Biennial Convention, 7.-11.11.2015, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
115217

Hakija
Marja Härkänen

Toteuttaja
Marja Härkänen

Lisätietoja
Marja Härkänen
marja.harkanen@uef.fi

Toteutusaika
6.11.2015 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 722 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

Lääkehoidon toteutus on tärkeä osa sairaanhoitajien päivittäistä työtä. Samaan aikaan se on yksi sairaanhoitajien haastavimmista työtehtävistä, koska uusi teknologia, lääketieteen ja lääkehoitojen kehittyminen osaltaan lisäävät moniammatillisen lääkehoidon kompleksisuutta terveydenhuollossa ja riskiä vaaratapahtumiin. Lääkitysvirheillä voi olla vakavia seurauksia potilaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Lisäksi ne aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle sekä henkistä taakkaa työtä toteuttavalle henkilöstölle.

Sigma Theta Taun international konferenssissa (Las Vegas, USA) tarkoituksena on esitellä väitöskirjatyön (väitös 19.12.2014) tuloksia posteriesityksen muodossa. Väitöskirjatyön aiheena oli lääkehoidon turvallisuus sairaaloissa ja siihen myötävaikuttavat tekijät. Tässä konferenssissa esitellään erityisesti sairaanhoitajien vastuulla olevien lääkkeiden antamisvirheiden vakavuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Härkänen

Tiedote

Lääkitysvirheet tavallisia, mutta liki aina vaarattomia

30.11.2015

Itä-Suomen yliopiston nuorempi tutkija
Marja Härkänen osallistui Las Vegasissa
järjestettyyn hoitotieteen konferenssiin 7.–11. marraskuuta 2015.
Hän esitteli väitöskirjatyötään posterina. Aiheena oli lääkehoidon
turvallisuus sairaaloissa, erityisesti sairaanhoitajien
näkökulmasta. Härkänen oli saanut Yhdysvaltain-matkaan
Työsuojelurahaston matkastipendin.

Konferenssissa Härkänen keskittyi lääkkeiden antamisvirheiden
vakavuuteen. Uusi teknologia sekä lääketieteen ja lääkehoitojen
kehittyminen hankaloittavat moniammatillista lääkehoitoa. Riski
kasvaa.

Lääkitysvirhe voi olla potilaalle kohtalokas. Härkäsen mukaan on
arvioitu, että Suomessa kuolee vuosittain 700–1 700 potilasta
hoidosta aiheutuneisiin virheisiin. Lisäksi virheet aiheuttavat
jopa miljardi euroa turhia kustannuksia yhteiskunnalle.

Esityksessään Härkänen painotti, että vaikkakin lääkitysvirheet
ovat tavallisia, virheet aiheuttavat yleensä korkeintaan
lyhytaikaista vaivaa potilaalle. Härkänen katsoo, että
lääkityksestä vastaavat vaikuttavat suuresti hoitoalan laadun
varmistamiseen ja potilasturvallisuuteen.

Graafisen esityksen muut tekijät ovat professorit
Hannele Turunen ja
Katri Vehviläinen. Suomalaisen tutkimuksen
esittelyn lisäksi Härkänen verkostoitui Las Vegasissa alan
tutkijoiden kanssa. Lisäksi hän oppi tuoreinta alan tutkimusta,
jota aikoo hyödyntää post doc – juuri väitelleen tutkijan –
kaudellaan (TSR
114449).

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Abstrakti Nurse-Sensitive indicators. The severity of medication administration errors detected using three different research methods. 2015 Avaa

Tapahtuman kotisivut

http://convention.nursingsociety.org/

Posteri

Marja Härkänen, PhD, RN; Professor Hannele Turunen, PhD, RN, Pro fessor Katri Vehviläinen-Julkunen, PhD, RN, RM. Department of Nursing Science, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland. The Severity of Medication Administration Errors Detected Using Three Different Research Methods. 2015. Avaa