Sisäilma, asiantuntijat ja ammattitautituomiot. Tulkintojen muutos oikeustapausten valossa

Hanketiedot

Hankenumero
190528

Hakija
Sami Torssonen

Toteuttaja
Sami Torssonen

Lisätietoja
Sami Torssonen
sjtors@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.11.2019
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Osa terveysviranomaisista ja -asiantuntijoista on viime vuosina alkanut painottaa psykologis-neurologisten tekijöiden roolia sisäilmaan liitetyissä sairauksissa. Tämä tutkimushanke selvittää, millä tavoin muutos on vaikuttanut oikeuden tuomioihin tapauksissa, joissa vaaditaan ammattitautikorvauksia sisäilma-altistuksen vuoksi.

Hanke paljastaa, millä tavoin ammattitautioikeudenkäynneissä käytettävien asiantuntijoiden lausunnot sisäilman ja sairauden syy-yhteydestä muuttuivat vuosina 1998–2019. Lisäksi hanke valottaa sitä, millä tavoin oikeustapausten asianosaisten kyky hyödyntää asiantuntijoiden lausuntoja on muuttunut. Hanke tutkii myös, millä tavoin asiantuntijalausuntojen muutos on vaikuttanut ammattitautituomioihin.

Aihetta ei ole aiemmin tutkittu Suomessa eikä muualla. Hanke tuottaa siksi uutta tietoa asiantuntijanäkemysten vaihtelun vaikutuksista ammattitautioikeudenkäynteihin. Se auttaa myös sisäilmaan liitettyjen ammattitautiriitojen osapuolia arvioimaan, onko heidän mielekästä tavoitella päämääriään oikeusteitse.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sami Torssonen