Sisäilmaoireilu – Kosteusvaurioon liittyvän astman ja ympäristöherkkyyden bioprofiilit

Hanketiedot

Hankenumero
114350

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tdk Bakteriologian ja immunologian osasto

Lisätietoja
Harri Alenius
harri.alenius@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 15.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
9.12.2014
180 000 euroa

Kokonaiskustannukset
360 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2018

Tiivistelmä

Tavoitteet

Tutkimushanke tehdään Työterveyslaitoksen ja HUS:n Iho- ja Allergiasairaalan yhteistyönä ja siinä on tarkoituksena selvittää aikuisiällä alkavaan ja rakennusten kosteusvaurioon liittyvään astmaan sekä ympäristöherkkyyteen liittyviä biologisia merkkiaineita. Tavoitteena on parantaa näiden sairauksien tunnistamista ja niiden taustalla olevien mekanismien ja syiden tuntemusta.

Menetelmät

Pyrimme tunnistamaan verestä ja nenän limakalvoilta astmaan ja ympäristöherkkyyteen liittyviä merkkiaineita. Analysoimme näytteiden geenien ilmenemistä uusilla lääketieteen menetelmillä kuten transkriptomiikalla, epigenomiikalla ja bioinformatiikalla. Tutkimukseen osallistuu yhteensä noin 120 henkilöä.

Tutkimukseen liittyvät seuraavat osiot:
1. terveyteen ja ympäristöön liittyvien kyselylomakkeiden täyttö
2. keuhkojen toimintaa mittaavat spirometria ja bronkodilaatiokoe, histamiinialtistuskoe ja uloshengitysilman typpioksidimittaus
3. korvalääkärin ottama nenän limakalvon koepala
4. ihopistokokeet (prick testit) tavanomaisille ympäristöallergeeneille allergioiden tutkimiseksi
5. laskimoverinäyte

Tulokset ovat käytettävissä hankkeen lopussa 31.12.2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Alenius

Aineisto

Harri Alenius, Liisa Airaksinen, Paula Kauppi, Piia Karisola, Kirsi Karvala, Irmeli Lindström, Joseph Ndika, Hille Suojalehto. 2019. Hankkeen loppuraportti. Helsingin Yliopisto. Työterveyslaitos. ISBN 978-952-261-879-5 (nid) ISBN 978-952-261-880-1 (pdf) Avaa

Avaa