Sisäilmaongelmat uusissa kouluissa ja päiväkodeissa.

Hanketiedot

Hankenumero
116267

Hakija
Camilla Vornanen-Winqvist

Toteuttaja
Camilla Vornanen-Winqvist

Lisätietoja
Camilla Vornanen-Winqvist
camilla.vornanen@aalto.fi

Toteutusaika
3.7.2016 - 10.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 021 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2016

Tiivistelmä

Suomalaisista kouluista ja päiväkodeista huomattava osa kärsii sisäilmaongelmista. Ongelmat eivät koske vain vanhoja tai kosteusvaurioituneita rakennuksia, vaan myös uusissa, alle 10 vuotta vanhoissa rakennuksissa on ongelmia. Terveys- ja olosuhdehaitat työntekijöille ja oppilaille ovat merkittäviä. Niiden syistä kaivataan systemaattista tutkimustietoa sekä uusia ratkaisuja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

Esitelmä ”Indoor Air Problems in New Schools and Daycare centers” liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan EURA-hankkeeseen ”Julkisten uudisrakennusten rakennusmateriaaliemissioiden vaikutukset koettuun ja mitattuun sisäilman laatuun sekä emissioiden huomioiminen ilmanvaihdon mitoituksessa” (hankenumero 115376).

Esityksessä kuvataan kahdeksan koulun ja viiden päiväkodin sisäilmaongelmien syitä ja tilannetta. Kaikki rakennukset ovat alle 10 vuotta vanhoja Helsingin ja Vantaan kaupungin julkisia rakennuksia. Esitystä varten on käyty läpi laaja olemassa oleva aineisto rakennuksissa tehdyistä tutkimuksista. Aineiston perusteella koneellisen ilmanvaihdon toimintaan liittyvät tekijät aiheuttavat huomattavan paljon tarvetta tutkimuksille ja korjaustoimenpiteille. Sisäilman laatua heikentävät myös esimerkiksi kosteina pinnoitettujen betonilattioiden pinnoitemateriaalien emissiot sekä linoleumpintaiset ilmoitustaulut. Lähes neljänneksessä rakennuksista sisäilmaongelmien ratkaisevaa aiheuttajaa ei aineiston perusteella ole pystytty löytämään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Camilla Vornanen-Winqvist

Tiedote

Huono rakentaminen vie rahat ja terveyden

10.8.2016

Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Camilla Vornanen-Winqvist esitteli sisäilmastoalan suurimmassa konferenssissa Suomessa yleisiä sisäilmaongelmia, jotka aiheuttavat paljon suoria korjauskustannuksia ja sairauspoissaoloja. Indoor Air 2016 pidettiin Belgian Gentissä 3.–8. heinäkuuta. Työsuojelurahasto tuki Vornanen-Winqvistin osallistumista matkastipendillä.

Vornanen-Winqvist kuvasi alle kymmenen vuotta vanhojen koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia Helsingissä ja Vantaalla. Muut kirjoittajat ovat Raimo Mikkola, Milla Mattila, Jarek Kurnitski, Ulla Lignell, Sari Hildén, Tapani Tuomi ja Heidi Salonen. Esitys perustuu tutkimusraportteihin (TSR 115376).

Vantaan rakennuttamista alle viisi vuotta vanhoista kouluista jopa neljänneksessä ja viidestä kymmeneen vuotta vanhoissa kouluissa jopa yli 60 prosentissa oli valitettu sisäilmaongelmista tutkimuksen tekohetkellä. Päiväkotien vastaavat luvut olivat 13 ja 38.

Helsingissä oirevalituksia ilmeni lähes 60 prosentista alle 10 vuotta vanhoista kouluista ja päiväkodeista.

Peräti noin 80 prosentissa kohteista ongelmia aiheutti koneellinen ilmanvaihto: virheet säätöjärjestelmissä, rakenteissa, huollossa tai ylläpidossa. Kemiallisten yhdisteiden kohonneita pitoisuuksia havaittiin noin 70 prosentissa ongelmakohteista.

Uusissa rakennuksissa kosteusongelmat ilmenivät hajuina tai ärsytysoireina. Jos esimerkiksi betoni oli pinnoitettu liian kosteana, koko lattiapäällyste joudutaan vaihtamaan ja rakenne kuivattamaan, mikä on iso ja kallis prosessi.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen