Sisäilmapaja 9 – Porvoon Mitalla

Hanketiedot

Hankenumero
117150

Hakija
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä IUKKY Liikelaitos Edupoli

Toteuttaja
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä IUKKY Liikelaitos Edupoli

Lisätietoja
Eija Lenkkeri
eija.lenkkeri@edupoli.fi

Toteutusaika
15.11.2017 - 16.11.2017

Työsuojelurahaston päätös
6.10.2017
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
167 600 euroa

Tulokset valmistuneet
16.11.2017

Tiivistelmä

Porvoossa järjestetään Sisäilmapaja 9 15-16.11.2017. Sisäilmapajassa käsitellään sisäilmaan liittyviä asioita, tutkimuksia, käytännön case -tapauksia ym. Pajassa käsitellään niin julkisten rakennusten kuin yksityisten kotienkin sisäilmaan liittyviä ongelmia, mistä johtuvat, kuinka asia korjataan ja kuinka voimme ongelmien syntymistä estää. Kaikki esitykset kootaan julkaisuksi, johon Työsuojelurahaston rahoitusta käytetään. Julkaisu jaetaan kaikille osallistujille, luennoitsijoille ja muille mukana oleville.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Lenkkeri

Tiedote

Digitalisaatio auttaa sisäilma-asioissa

16.11.2017

Sisäilmapaja9 jakoi osallistujille tietoa digitalisaation vaikutuksesta sisäilmaan ja esimerkkejä vanhojen talojen remontoinnista.

Yhdeksäs Sisäilmapaja9 kokosi marraskuussa 2017 Porvooseen kaikkiaan 450 maksavaa osallistujaa sekä eri yritysten sekä Edupolin osallistujia yhteen kuulemaan uutta tietoa sisäilmaan liittyen.  

Sisäilmapaja kantoi nimeä Porvoon mitalla, ja siellä kerrottiin, miten sisäilma-asiaa on hoidettu Porvoon kaupungissa sekä valotettiin kiinteistönvalvonnan kyberturvallisuutta.

Pajassa kerrottiin myös robottisiivouksen mahdollisuuksista: robotti on hyvä apuväline siivouksessa mutta se vaatii valvontaa ja esisiivoamista. Parhaiten robotti soveltuu siivoamaan esimerkiksi sisääntuloauloja, luokkahuoneita ja kirjastoja.

Tietomallintaminen käyttöön

Seminaarissa pohdittiin myös tietomallintamista sisäilma-asioissa. Tietomallintaminen on tietorikas työskentelytapa, jossa piirustukset tuotetaan 3D suunnitelmasta. Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen tiedon harmonisoimiseksi mahdollistaa tiedon tehokkaan uudelleenhyödyntämisen.

Tietomallintaminen hyödyttää rakentamista monin tavoin, koska se muun muassa vähentää suunnitteluvirheitä ja mahdollistaa suunnittelutiedon vertaamisen rakennuksen mitattuun tietoon.

Pajan tuloksena syntyi eri asiantuntijoiden esityksiä sisäilma-asioista eri näkökulmista. Esitykset videoitiin ja nämä sekä esitysmateriaali on saatavilla Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilla (www.sisailmayhdistys.fi).  

Sisäilmapajoja on järjestetty eri puolella Suomea oppilaitosten ja Sisäilmayhdistys ry:n kanssa yhteistyössä.

Työsuojelurahasto tuki Sisäilmapaja9:n järjestämistä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Esitysaineistot löytyvät Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilta,

www.sisailmayhdistys.fi