Sisäilmapaja7 11.11-12.11.2015 Hotelli Lasaretissa ja pääteemana on sisäilman parantaminen yhteistyö

Hanketiedot

Hankenumero
115166

Hakija
Oulun seudun ympäristötoimi

Toteuttaja
Oulun seudun ympäristötoimi

Lisätietoja
Antti Kreko
antti.kreko@ouka.fi

Toteutusaika
11.11.2015 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2015
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 300 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

Oulun Sisäilmapaja7 teemalla Alakko nää mua haastaa koko alaa yhteistyöhön paremman sisäilman puolesta. Sisäilmapajoissa käsitellään alan ajankohtaisia tutkimustuloksia, ongelmia ja niiden ratkaisuja. Pajojen osanottajat saavat asiantuntijoilta rautaisannoksen työkaluja monien sisäilmaongelmien käsittelyyn. Pajatoiminta on valtakunnallista ja tilaisuudet järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Tilaisuuden keskeisiä aiheita ovat lainsäädönnön ja määräysten muutokset ja ajankohtaiset asiat, esimerkit erilaisista yhteistyömalleista sisäilmaongelmien ratkaisuun, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten rooli, käytännön esimerkkejä ongelmakohteista ja niiden ratkaisuista. Luvassa on myös keskustelua päivän polttavista aiheista sekä tietoa erityisesti Oulun alueen ja Pohjois-Suomen sisäilmatoimijoilta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Kreko

Tiedote

Sisäilman laatu taotaan yhteistyössä

30.11.2015

Oulussa järjestettiin Sisäilmayhdistyksen seitsemäs Sisäilmapaja 11.–12. marraskuuta 2015. Pajajulkaisuun on koottu kaikkien tilaisuudessa puhuneiden esitykset. Ne löytyvät Sisäilmayhdistyksen ja Oulun kaupungin rakennusvalvonnan verkkosivuilta. Työsuojelurahasto tuki tiedotushanketta.

Kaksipäiväinen Sisäilmapaja on sisäympäristöongelmia työkseen ratkovien vuosittainen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, lajinsa toiseksi suurin Suomessa. Tilaisuudessa paneudutaan sisäilman laadun parantamiseksi tehtyjen toimien esittelyyn ja kehittämiseen. Tavoite on parantaa osallistujien osaamista sisäilmaongelmien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa.

Sisäilman laatua parantamalla vähennetään oireilua, allergioita ja työperäisiä sairauksia. Sisäilmapajalla levitetään tietoa fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista altistumisista.
 
Paja täyttyi nopeasti

Sisäilmayhdistys markkinoi Sisäilmapaja7-seminaaria aktiivisesti alan julkaisuissa. Hanketta markkinoitiin myös Turun Sisäilmapajassa 2014 marraskuussa. Oulussa hanketta mainostettiin kaupungin hub-näytöillä ja Oulun ympäristötalolla roll-upein.
 
Markkinointi edisti Sisäilmapaja7-seminaarin onnistumista. Järjestäjät saavuttivat osallistujatavoitteensa eli noin 245 kuulijaa sekä noin 50 näytteilleasettajaa ja järjestäjää. Parissa viikossa tilaisuus myytiin loppuun ja jonossa oli noin 60 henkilöä.

Pohjois-Suomen näkemyksiä esillä
 
Satoja ammattilaisia kokoava Sisäilmapaja järjestetään eri paikkakunnilla, jolloin painotetaan kyseisen alueen asioita, paikallisen kiinnostuksen mukaan. Vuonna 2015 paikkana oli Hotelli Lasaret Oulussa. Pääteemoina olivat viranomaisten yhteistyötavat ongelmakohteiden korjauksissa. Järjestäjinä olivat Oulun kaupungin rakennusvalvonta ja Oulun seudun ympäristötoimi sekä Sisäilmayhdistys.
 
Pohjoissuomalaisista näkökulmia esittelivät muun muassa Oulun kaupungin tilakeskuksen, työterveyden sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden edustajat. He toimivat kaupungin työsuojeluorganisaatiossa ja sisäilmatyöryhmissä.
 
Esiintyjiä oli lisäksi muun muassa Työterveyslaitokselta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, ympäristöministeriöstä sekä Valvirasta.
 
Esitykset saatavilla
 
Tilaisuuden esitykset sekä painettiin julkaisuksi että ladattiin pysyvästi internetiin kaikkien saataville. Tilaisuuden videoidut puheenvuorot ovat tulossa Oulun rakennusvalvonnan sivustolle.
 
Kun esitykset ovat kätevästi löydettävissä, Sisäilmapaja7-tapahtuman osallistujat ja muut alan ammattilaiset voivat hyödyntää tilaisuuden aineistoa työssään ja tutkimuksessaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisut http://www.sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sisailmapajat/Sisailmapaja7 http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/sisailmapaja7 Raportti Avaa