Sisätilojen toksisuuden yhteys työntekijöiden oireiluun. Helsingin koulututkimuksen aineiston jatkoanalysointi

Hanketiedot

Hankenumero
113105

Hakija
Inspector Sec Oy

Toteuttaja
Inspector Sec Oy

Lisätietoja
Tuomas Holma
tuomas.holma@pp1.inet.fi

Toteutusaika
4.2.2013 - 1.3.2015

Työsuojelurahaston päätös
16.12.2014
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2015

Tiivistelmä

Kosteusvaurioiset tilat aiheuttavat käyttäjille terveyshaittaa ja terveysperusteisia mittareita haitan vakavuudelle tarvitaan. Helsingin koulututkimuksen (TSR-hanke 111126) alustavien julkaistujen tietojen (Salin et al., Sisäilmastoseminaari 2012) mukaan sisätilanäytteiden siittiötoksisuus korreloituu rakennuksessa oleskelevien ihmisten kokemaan oireiluun. Koulututkimuksen aineistosta saatuja yllättäviä ja merkittäviä tuloksia on syytä jatkojalostaa ja asettaa tiedeyhteisön saataville. Näin mahdollistetaan myös muiden tutkimusryhmien tarttumisen asiaan. Tämä on jatkohanke koulututkimuksen datan analysoimiseksi ja tulosten julkaisemiseksi. Tuloksista tiedotetaan ensisijaisesti vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisusarjassa. Hankkeen tavoitteena on arvioida siittiötoksisuuden mittaamisen käyttökelpoisuutta sisäilmahaitan tunnistamisessa. Hankkeessa lasketaan tilakohtaiset korrelaatiot koulujen sisäympäristönäytteiden siittiötoksisuuden ja tilankäyttäjien oire-esiintyvyyksien välillä. Mikäli menetelmä osoitetaan toimivaksi sisäilmaongelman terveysriskin arvioinnissa, antaa se merkittävästi paremmat mahdollisuudet toteuttaa työsuojelua laadukkaasti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomas Holma

Aineisto

. Loppuraportti, hanke 113105. Salin, Janne ; Holma, Tuomas; Nelo, Katri ; Ohtonen, Pasi ; Salin, Pekka ; Salkinoja-Salonen, Mirja ; Syrjälä, Hannu. 2017. ISBN 978-952-93-9792-1 (nid.) ISBN 978-952-93-9892-8 (PDF) Avaa

J.T.Salin, M. Salkinoja-Salonen, P.J.Salin, K.Nelo, T.Holma, P.Ohtonen, H. Syrjälä. Building-related symptoms are linked to the in vitro toxicity of indoor dust and airborne microbial propagules in schools: A cross-sectional study. Environmental Research, Volume 154, April 2017, Pages 234-239 https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.01.015 Avaa