Sisäympäristön laadun sekä työntekijöiden oireiden ja työviihtyvyyden selvittäminen tekstiilimattopinnoitetuissa toimistotiloissa (MATTO)

Hanketiedot

Hankenumero
190096

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Marko Hyttinen
marko.hyttinen@uef.fi

Toteutusaika
1.5.2019 - 30.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
192 500 euroa

Tiivistelmä

Tekstiilimattojen käyttö on kasvanut nopeasti toimistoissa, mutta uusiin mattomateriaaleihin liittyvä tutkimustieto on vähäistä. Matoilla pyritään parantamaan toimistotilojen viihtyvyyttä ja akustiikkaa. Mattojen asentajat altistuvat asennuksessa käytettävien liimojen ja tasoitteiden sekä mattomateriaalien päästöille. Myös toimistotyöntekijät ja siivoojat altistuvat matoista emittoituville yhdisteille. Tämä tutkimus on tyypiltään poikkileikkaustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää 1) kemiallisille tekijöille altistumista, tulo- ja poistoilmamääriä, lämpötilaa ja kosteutta mittauksilla avo- ja monitilatoimistoissa tekstiilimattojen asennuksen, tilojen käytön ja siivouksen aikana, 2) tekstiilimattojen asentajien työperäisiä riskejä ja oireita toimistotiloissa kyselyllä, 3) erilaisten lattiapintarakenteiden emissioita kammiokokeilla laboratoriossa sekä 4) toimisto- ja siivoustyöntekijöiden oireita ja työviihtyvyyttä kyselyllä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tekstiilimattojen oikeisiin asennusratkaisuihin liittyvä ohje. Tutkimuksesta saatava tieto on uutta ja hyödyllistä kiinteistöjen omistajien, suunnittelijoiden ja käyttäjien sekä lattiapäällysteiden asentajien kannalta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekstiilimattojen asentajien työturvallisuuden kehittämisessä, toimistotilojen ylläpidon suunnittelussa sekä asennus-, toimisto- ja siivoustyöntekijöiden työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marko Hyttinen