SLEEP 2012, 26th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS),9.-13.6.2012, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
112047

Hakija
Peija Haaramo

Toteuttaja
Peija Haaramo

Lisätietoja
Peija Haaramo
peija.haaramo@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 15.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 800 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2012

Tiivistelmä

Työskentelen tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston Hjelt-instituutissa. Tarkastelen tutkimuksessani unen yhteyttä työkykyyn ja terveyteen Helsingin kaupungin ikääntyvillä työntekijöillä (Helsinki Health Study). Tutkimuksessa käytetään sekä kyselytietoja että monipuolisia terveysrekisteriaineistoja seuranta-asetelmassa.

Anoin Työsuojelurahastolta matkastipendiä osallistuakseni Yhdysvaltain suurimpaan vuotuiseen unihäiriöiden tutkimusta ja hoitoa käsittelevään kongressiin. Olen tarjonnut kongressille esitystä tutkimuksestamme ”Sleep and Sickness Absence: A Prospective Register-linked Study of Finnish Employees”. Tarkastelemme tutkimuksessa samanaikaisesti sekä unettomuusoireiden että unen keston yhteyttä sairauspoissaoloihin. Unen molemmat keskeiset ominaisuudet yhtä aikaa huomioiva tutkimustapa on antoisa, koska se tuottaa entistä yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millaiset unihäiriöt ovat erityisesti uhka työkyvylle ja terveydelle. Tutkimus on tarkoitus tarjota julkaistavaksi kansainvälisessä vertaisarvioidussa lehdessä vuoden 2012 kuluessa.

Unihäiriöt ovat huomionarvoinen tekijä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen taustalla. Tutkimuksemme tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuoltosektorilla, erityisesti työterveyshuollossa. Niin unettomuuteen kuin unen kestoonkin liittyvien ongelmien merkittävyys on tärkeä tiedostaa ja kiinnittää entistä enemmän huomiota niiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tällä tuetaan työntekijöiden terveyttä ja jaksamista työssään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Peija Haaramo

Tiedote

Huono uni ennakoi sairastelua

15.8.2012

Unihäiriöt sekä unen liika lyhyys ja pituus näyttävät olevan tavallisia keski-ikäisillä työntekijöillä, jotka joutuvat sairauslomalle. Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin tohtorikoulutettava Peija Haaramo esitteli tällaisia tuloksia unitutkijoiden tapaamisessa Yhdysvalloissa. Tänä vuonna 9.–13. kesäkuuta järjestetty tapahtuma on Yhdysvaltain suurin unitutkimuksen ja unihäiriöhoidon konferenssi. Työsuojelurahasto rahoitti Haaramon osallistumista stipendillä.
 
Haaramo puhui tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin samanaikaisesti unettomuusoireiden ja unen keston yhteyttä myöhempiin sairauspoissaoloihin. Tutkittavina oli Helsingin kaupungin 40–60-vuotiaita työntekijöitä. Heitä seurattiin keskimäärin neljä vuotta. Esityksen muut kirjoittajat ovat Tea Lallukka, Ossi Rahkonen ja Børge Sivertsen.
 
Sekä unettomuusoireet että unen kesto olivat yhteydessä sairauspoissaoloihin, mutta erityisen vahvalta yhteys näytti, kun näitä unen keskeisiä aineksia tarkasteltiin yhdessä.
 
Sairauspoissaolot olivat yleisimpiä niillä tutkituilla, joilla tutkimuksen alussa havaitut unettomuusoireet yhdistyivät keskimääräistä selvästi lyhyempään tai pidempään unen kestoon.
 
Haaramo arvostaa suuresti, että sai kertoa omasta tutkimuksesta konferenssiyleisölle. Hän katsoo hyötyneensä konferenssista niin menetelmällisesti kuin kiinnostavien tulosten ansiosta. Lisäksi Haaramo sai matkalta uusia tutkijayhteyksiä, joita aikoo varmasti hyödyntää.
 
Konferenssiin mahtui yli 90 tapahtumaa, posterit ja suulliset esitykset yhteen laskien yli 1 300 esitystä. Haaramon mielestä esitysten tieteellinen taso oli hyvä ja konferenssin ohjelmatarjonta monipuolinen.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.apss.org