SOL palveluprosessin uudistaminen ja tarvittavien ICT-välineiden kehityksen koordinointi

Hanketiedot

Hankenumero
114467

Hakija
SOL Palvelut Oy

Toteuttaja
SOL Palvelut Oy

Lisätietoja
Riitta Sirviö
riitta.sirvio@sol.fi

Toteutusaika
15.10.2014 - 15.4.2015

Työsuojelurahaston päätös
29.10.2014
22 500 euroa

Kokonaiskustannukset
45 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa rakennetaan SOLi:lle uudistetut palveluprosessit, joiden avulla pystytään tuottavasti toteuttamaan asiakkaille Monipalvelua, löydetään tehtävälle työlle nopeasti oikea tekijä ja parannetaan työntekijöiden työn mielekkyyttä.

Uudistettuihin prosesseihin liittyy välttämättömiä ICT-tukivälineitä, joiden käyttöönotto koordinoidaan prosessikehityksen rinnalla. Tarpeelliset ICT-välineet ovat työntekijöiden OmaSOL-käyttöliittymä ja Palvelukeskuksen järjestelmät taustapalveluksi asiakkaille ja työntekijöille. Prosessien ja ICT-järjestelmähankkeiden yhteensovittamiseen käytetään SOLille suunniteltua ICT-kokonaisarkkitehtuurimallia.

Työssä viedään käytäntöön tutkimuksia palveluprosessin kehittämisestä, käyttöliittymätutkimuksesta, työntekijöiden ja asiakkaiden toiveista Monipalvelulle, sekä tietotyöratkaisujen ja kokonaisarkkitehtuurin tutkimuksista. Työn tulokset ovat käytettävissä huhtikuussa 2015. Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimii Leena Kanerva Erica Partners Oy:stä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Sirviö

Tiedote

Keskitettyä voimantuottoa palveluihin

15.4.2015

SOL Palvelut Oy rakennutti Hämeenlinnaan
Aurinkovoimala-palvelukeskuksen. Kun samalla uusittiin
toimintamallit ja niihin räätälöitiin tietojärjestelmät, SOL pystyy
toimittamaan Monipalvelu-konseptinsa eli palvelujensa lippulaivan
kaikille asiakkailleen.

Työsuojelurahaston tukemassa kehittämishankkeessa ohjausryhmä
koostui SOL-yksikköjen liiketoimintajohdosta. Kehittämistä johti
Erica Partners Oy:stä
Leena Kanerva, joka sovelsi palveluprosessin
kehittämismalli -tutkimusta.

Aurinkovoimala-nimi kertoo, että keskus on asiakas- ja
henkilöstötoimintojen keskeinen voimantuottaja. Aurinkovoimalassa
on otettu käyttöön ensi vaiheen tietojärjestelmät, ja seuraavat
askeleet on suunniteltu.

Yhteinen suunnittelu sai väen mukaan

SOL-organisaatio sitoutettiin yhteisesti suunnittelemalla ja
tiedottamalla. Toimintaprosessit suunniteltiin kunkin palvelulinjan
kanssa, ja pääluottamusmiesten kanssa käsiteltiin hankkeen
tavoitteet ja toteutusvaiheet.

Aurinkovoimalan käynnistäminen näkyy selvimmin
asiakaspalvelutyössä. Jokainen asiakaspalvelupisteen työntekijä
otettiin keskusteluihin mukaan jo toteutuksen alussa.

Mittarit todistavat hyvää

 

Hankkeen onnistumisen arviointiin oli kehitetty mittarit.
Hälytysjärjestelmän käyttöönoton, tilan rakentamisen ja henkilöstön
perehdytykset mittarit osoittavat onnistumista.
Henkilöstösuhdetietojen käyttö palvelukeskuksessa lykkääntyi, kun
tietojärjestelmiä ei saatu yhteensopiviksi aikataulun
mukaisesti.

Aurinkovoimalan työntekijöille luotiin oma koulutusohjelma,
jossa yhdistetään SOLin omaa koulutusorganisaatiota ja ulkoisia
asiantuntijoita. Sekä työntekijät, että liiketoimintajohto
arvostavat Aurinkovoimalaa ja uusia toimintaprosesseja.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti SOL palveluprosessin uudistaminen ja tarvittavien ICT-välineiden kehityksen koordinointi. Avaa