Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä

Hanketiedot

Hankenumero
210338

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Maria Lindholm
maria.lindholm@tuni.fi

Toteutusaika
1.2.2022 - 29.2.2024

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
96 000 euroa

Kokonaiskustannukset
160 398 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tutkimus tuottaa tietoa sote-alan työntekijöiden työturvallisuuden tekijöistä, riskienarvioinnista ja työturvallisuuden hallinnasta yksityishenkilön kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tiedon lisäksi tutkimuksessa tuotetaan validoituja työvälineitä ja toimintatapoja. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Lindholm