Sosiaali- ja terveydenhuollon työturvallisuus ja -terveysriskit toisen kotona tehtävissä töissä

5th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2023) University of Dubrovnik, September 27-29, 2023

Hanketiedot

Hankenumero
230265

Hakija
Johanna Pulkkinen

Toteuttaja
Johanna Pulkkinen

Lisätietoja
Johanna Pulkkinen
johanna.pulkkinen@tuni.fi

Toteutusaika
25.9.2023 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 050 euroa

Kokonaiskustannukset
1 780 euroa

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kerrotaan sote-alan tämänhetkiset keskeisimmät työturvallisuusriskit toisen kotona tehtävässä työssä. Suullinen esitys pidetään International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2023) syyskuussa 2023. Esityksestä kirjoitetaan myös tieteellinen julkaisu. Sote-alan työntekijät kohtaavat monia työturvallisuusriskejä työskennellessään toisen kotona. Tulokset auttavat alaa kohdentamaan työturvallisuustyötä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Pulkkinen