Sosiaali- ja terveydenhuollon työturvallisuus ja -terveysriskit toisen kotona tehtävissä töissä

5th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2023) University of Dubrovnik, September 27-29, 2023

Hanketiedot

Hankenumero
230265

Hakija
Johanna Pulkkinen

Toteuttaja
Johanna Pulkkinen

Lisätietoja
Johanna Pulkkinen
johanna.pulkkinen@tuni.fi

Toteutusaika
25.9.2023 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 050 euroa

Kokonaiskustannukset
1 780 euroa

Tulokset valmistuneet
16.11.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kerrotaan sote-alan tämänhetkiset keskeisimmät työturvallisuusriskit toisen kotona tehtävässä työssä. Suullinen esitys pidetään International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2023) syyskuussa 2023. Esityksestä kirjoitetaan myös tieteellinen julkaisu. Sote-alan työntekijät kohtaavat monia työturvallisuusriskejä työskennellessään toisen kotona. Tulokset auttavat alaa kohdentamaan työturvallisuustyötä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Pulkkinen

Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon työturvallisuus ja -terveysriskit toisen kotona tehtävissä töissä

16.11.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä esiteltiin Safekoti-hankkeessa tehdyn kyselyn ja haastatteluiden tuloksia. Esitykseen valittiin näkökulmaksi työturvallisuusriskit joita sote-alan työntekijät kohtaavat työskennellessään toisen kotona. työntekijät kohtaavat työssään monia riskejä. Monet niistä liittyvät siihen, että toisen koti ei ole suunniteltu työntekemiseen. Suurimmaksi riskitekijäksi nousi työpäivän aikaiset kulkemiset ja niihin liittyvät tekijät. Palautteen saaminen ja keskustelu kansainvälisessä foorumissa on tärkeätä tutkijana kehittymisessä.

Tausta

Konferenssissa ja artikkelissa oli tavoitteena tuoda kansainväliseen tiedeyhteisöön tietoa ja tutkimustuloskia tutkimuksestamme. International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2023) on pieni turvallisuusalan konferenssi, jossa verkostoituminen toisten tutkijoiden kanssa on mahdollista.

Aineisto

Konferenssiesityksessä kerrottiin ”Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä” eli Safekoti-hankkeen kyselyn (n=160) ja haastatteluiden (n=55) tuloksista. Esityksessä keskityttiin kysymyksiin, jotka koskivat vastaajien näkemyksiä työhön liittyvistä riskeistä sekä toisen kotona työskentelyyn.

Tulokset ja johtopäätökset

Suurimmaksi riskitekijäksi nousi työpäivän aikaiset kulkemiset ja niihin liittyvät tekijät. Työ koetaan usein fyysisesti raskaaksi. Työssä esiintyy muunmuassa biologisia vaaroja ja psykosiaalista kuormitusta. Väkivalta ja sen uhka nousi myös tuloksissa esille, mutta ei merkittävämpänä tekijänä. On tärkeä tunnistaa toisen kotona tehtävään työhön liittyvät riskit.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssi toi tutkijalle uusia näkökulmia turvallisuuden tarkasteluun. Konferenssissa korotui teknologia ja tekoäly. Ajatuksia herätti niin mahdollinen hyödyntäminen tulevassa työturvallisuustutkimuksessa ja turvallisuuden kehittämisessä. Uusia näkökulmia voi hyödyntää alan opetuksessa sekä nykyisessä ja tulevassa tutkimuksessa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa