Sosiaali- ja terveysalan johtajien käsitykset strategisesta työkykyjohtamisesta ja tavoitteet muutoksen keskellä

International Congress on Occupational Health, ICOH, 28.4.-1.5.2024 Marrakesh, Marokko.

Hanketiedot

Hankenumero
230463

Hakija
Julia Anttilainen

Toteuttaja
Julia Anttilainen

Lisätietoja
Julia Anttilainen
julia.anttilainen@ttl.fi

Toteutusaika
28.4.2024 - 3.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 714 euroa

Tiivistelmä

Aikaisempi työkyvyn tuen tutkimus on keskittynyt pääasiassa työhön palaamisen tai työssä pysymisen teemoihin, ja enemmän käytännön tason kuin strategisen tason toimintaan. Jotta työkykyjohtaminen olisi vaikuttavaa, sen tulisi olla strategisella tasolla, mikä vaatii ylimmän johdon vahvaa sitoutumista työkyvyn tukeen. Johdon käsitys työkykyjohtamisesta voikin vaikuttaa siihen, miten työkykyä tuetaan työpaikoilla. Tässä konferenssissa esitän posteriesityksessäni tuloksia tutkimuksestamme.

Hankkeen vastuuhenkilö

Julia Anttilainen