Sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalisten osaamisvaatimusten tunnistaminen

NCNR, The 5th Nordic Conference in Nursing Research, 2.-4.10.2023, Reykjavik, Islanti.

Hanketiedot

Hankenumero
230245

Hakija
Juha Pajari

Toteuttaja
Juha Pajari

Lisätietoja
Juha Pajari
juha.pajari@uef.fi

Toteutusaika
2.10.2023 - 4.10.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 005 euroa

Tulokset valmistuneet
6.10.2023

Tiivistelmä

Työelämän edelleen digitalisoituessa sosiaali- ja terveysalan opettajien on kyettävä hyödyntämään opetusteknologiaa nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Opettajien digitaalisen osaamisen kehittäminen edellyttää ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutuksen suunnittelemiseksi osaamistarpeet tulee tunnistaa; tähän kehitettiin mittari. Posterina esitetään mittari ja sen testauksen tulokset. Esitys ja keskustelu ovat tärkeitä mittarin käyttöönottamiseksi digitaalisten osaamistarpeiden tunnistamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Pajari

Tiedote

Sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalisten osaamisvaatimusten tunnistaminen

6.10.2023

Tiivistelmä

Työelämän edelleen digitalisoituessa sosiaali- ja terveysalan opettajien on kyettävä hyödyntämään opetusteknologiaa nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Opettajien digitaalisen osaamisen kehittäminen edellyttää ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutuksen suunnittelemiseksi osaamistarpeet tulee tunnistaa; tähän kehitettiin mittari osana väitöskirjatutkimustani. Islannin Reykjavikissa järjestetyssä NCNR, The 5th Nordic Conference in Nursing Research, -konferenssissa 2.-4.10.2023 posterina esitettiin sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalisen osaamisen arvioimiseksi mittari ja sen testauksen tulokset. Esitys ja keskustelu olivat tärkeitä mittarin käyttöönottamiseksi ja digitaalisten osaamistarpeiden tunnistamiseksi.

Tausta

NCNR-konferenssissa posteriesityksessä kuvattiin sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalisen osaamisen tutkimiseen kehitettyä ja testattua mittaria. Mittarin avulla voidaan tunnistaa opettajien digitaalisia osaamistarpeita. Tavoitteena oli mittarin ja sen testaamisen tulosten esittely, sekä näistä keskustelu kansainvälisessä alan tiedeyhteisössä. Taustalla oli mittarin edelleen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen mittarin laajemmin käyttöönottamiseksi.

Aineisto

Konferensissa esitettiin väitöskirjatutkimustyöhöni kuuluvan osa-tutkimuksen tuloksia sosiaali- ja terveysalan opettajille kehitetystä digitaalisen osaamisen mittarista ja sen testaamisen tuloksista. Mittari perustuu aikaisempaan tutkimustietoon ja eurooppalaiseen viitekehykseen opettajien digitaalisesta osaamisesta. Mittari testattiin Suomessa syyskuun 2021 ja huhtikuun 2022 aikana kerätyllä määrällisellä aineistolla. Osallistujat olivat suomalaisia sosiaali- ja terveysalan opettajia (n=111).

Tulokset ja johtopäätökset

Mittari muodostuu kolmesta faktorista ja niihin kuuluvista muuttujasta. Nämä kolme faktoria kuvaavat sosiaali- ja terveysalan opettajan digitaalista osaamista. Cronbach alfa ja McDonald Omega reliabiliteettikertoimet osoittivat hyvää luotettavuutta mittarille. Mittaria voi käyttää sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalisten osaamistarpeiden tunnistamiseen. Mittaria tulee jatkossa testata kansainvälisellä sosiaali- ja terveysalan opettajilta kerätyllä aineistolla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Osallistumisen myötä sain kokemusta kansainvälisessä konferenssissa tutkimustyön tulosten tiiviistä esittämisestä ja oli mahdollisuus verkostoitua alan kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Osallistumisen myötä oli mahdollisuus jalkauttaa väitöskirjatutkimukseni tuloksia, mutta myös kuulla tärkeistä ajankohtaisista hoitotieteen ja terveydenhuollon tutkimusmenetelmiin keskittyvistä tutkimuksista.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa