Sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteistyön kehittäminen soveltavan teatterin keinoin

Hanketiedot

Hankenumero
112086

Hakija
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Helinä Melkas
helina.melkas@lut.fi

Toteutusaika
1.12.2012 - 30.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
10.9.2012
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
137 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2013

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on rakentaa parempaa, kuuntelevaa kumppanuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien ja kuntapäättäjien kesken soveltavan teatterin keinoin Peruspalvelukeskus Oivan toimialueella. Alatavoitteina ovat henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen, kuntalaisten osallisuus sekä yhteisöllinen julkisen palvelun kehittäminen ja muotoilu.

Hankkeessa hyödynnetään LUT Lahti School of Innovationissa kehitettyä tutkimusperustainen teatteri -menetelmää. Teatterimenetelmä on interaktiivisia, ilmaisullisia muotoja ja tekniikoita käyttävä työtapa, jossa osallistujat saatetaan kokemukselliseen vuorovaikutustilanteeseen. Menetelmä tekee ongelmakohtia näkyviksi tarinoiden avulla sekä tarjoaa foorumin moninäkökulmaiseen tarkasteluun. Se koostuu johdonmukaisesti etenevistä toiminnallisista vaiheista. Kuntapäättäjien, työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksista kerätään tarinoita, joiden perusteella käsikirjoitetaan esitykset teatterisessioon. Teatterisessiossa eri osapuolet saavat äänen näyttelijöiden tulkitsemina. Teatterisessiossa esiin nousseita moniäänisiä teemoja ja kehittämisskenaarioita käsitellään uudelleen jatkosessiossa, jossa luodaan pohjaa toimintasuunnitelmalle.

Hankkeen tuloksena saadaan esiin käytännön näkökulmia työyhteisöjen arjesta, asiakkaiden tarpeista, julkisten palvelujen toiminnasta, poliittisen järjestelmän toiminnasta sekä ennen kaikkea näiden yhteensovittamisesta. Tulokset valmistuvat hankkeen päättyessä vuoden 2013 marraskuun lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helinä Melkas

Tiedote

Video-opas johdattaa dialogin äärelle

30.11.2013

Kun kunnallisen sosiaali- ja terveyssektorin toimijat –
poliittiset päättäjien ja virkamiehet – eivät tavoita toistensa
näkemyksiä, voi video-opas tarjota raikkaan vaihtoehdon uusiin
näkökulmiin. Käytännönläheinen työkalu sopii kaikkien kuntien
käyttöön.

 

Filia-Sofia –
polku dialogiin
on työkalu, joka johdattaa dialogiseen
toimintatapaan. Se tarjoaa puolueettoman, kuuntelevan ja
keskustelevan vaihtoehdon
päätöksentekokeskusteluihin.      

 

Video-opas syntyi sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja
kuntapäättäjien yhteistyön kehittämishankkeessa, jossa käytettiin
soveltavan teatterin keinoja.

 

Hankkeen toteutti Lappeenrannan teknillisen yliopisto, Lahti
School of Innovation yhteistyössä Peruspalvelukeskus Oiva
-liikelaitoksen ja Päijät-Hämeen Läntisen perusturvapiirin kanssa.

 

Tutkimusaineisto kerättiin tarinamenetelmällä reaaliaikaisesti ja
sähköpostin välityksellä Peruspalvelukeskus Oivan toimialueella.
Osa tutkimusaineistoa kerättiin opiskelijoille ja muille
sidosryhmille järjestetyissä seminaareissa.

 

Työsuojelurahasto tuki tutkimus- ja kehittämishanketta.

 

Yhteen hiileen ja kuunnellen 

 

Ristiriidat ovat työn arkea muuttuvassa palvelujärjestelmässä.
Muutoksien toteuttaminen edellyttää kunnan eri tahojen välillä
yhteistyötä, jossa vuorovaikutuksella on tärkeä sija.  Usein
keinot yhteistyön kehittämiseen ovat olleet kuitenkin vähissä tai
kehittymättömiä.

Hallitsemisen ja kontrolloimisen keinojen haastajaksi tarvitaan
yhteisöllisyyttä ja dialogia sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottajien ja kuntapäättäjien kesken.

 

Muutostilanteissa henkilöstön työhyvinvointi, kuntalaisten
osallisuus, yhteisöllisten ideoiden luonti ja toteuttaminen tulevat
entistä tärkeimmiksi vaihtoehdoksi entisille toimintamalleille.

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeessa aihetta lähestyttiin soveltavan
teatterin keinoin. Hankkeen teoreettisena viitekehyksenä toimi
tutkimusperustainen teatteri.

 

Aineisto kokoon tarinamenetelmällä 

 


Tutkimusaineisto kerättiin tarinamenetelmällä, eli
kuntapäättäjien, työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksista
kerättiin tarinoita, jotka analysoitiin ja muunnettiin
draamallisiksi kohtauksiksi ja kohderyhmää osallistaviksi
tehtäviksi.

 

Tarinamenetelmä on työtapana raikas, erilainen ja vuorovaikutusta
syventävä. Siinä tavoitetaan ongelmakohtia arkipäivän keskusteluja
syvemmin ja näkyvämmin. Tämä antaa mahdollisuuden tilanteiden ja
ongelmien monipuoliseen tarkasteluun.     

 

Kohtaukset harjoiteltiin Organisaatioteatterin näyttelijöiden
kanssa ja testattiin kohderyhmällä, ennen kuin ne esitettiin
kaikille asianosaisille: Oivan johdolle ja henkilöstölle, Läntisen
perusturvapiirin johdolle ja henkilöstölle, Asikkalan, Hollolan,
Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien luottamushenkilöille ja
kunnanjohtajille sekä tutkimuksessa mukana olleille kuntalaisille.

 

Tulosten jalkauttamiseksi tuotettiin kaksikielinen esite
Filia-Sofiasta, joka lähetettiin Suomen kuntien sosiaali- ja
terveysjohtajille sekä valtuustojen puheenjohtajille.

Toimittaja
Riitta Heimonen

Aineisto

Hennala Lea, Pässilä Anne, Martikainen Suvi-Jonna, Mellanen Laura, Melkas Helinä. 2013. Polku dialogiin. Sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteistyön kehittäminen soveltavan teatterin keinoin. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation Tutkimusraportit – Research Reports No. 19. LUT Scientific and Expertise Publications. Loppuraportti Työsuojelurahaston hanke nro 112086. ISSN-L 2243-3376 ISSN 2243-3376 ISBN 978-952-265-516-5 www.lut.fi/polku-dialogiin. http://www.lut.fi/polku-dialogiin Avaa

Filia-Sofia dialogityökalu www.lut.fi/filiasofia. http://www.lut.fi/filiasofia Avaa

Avaa