Sosiaalinen media ja ammatillisten rajojen hallinta globaalissa työssä (GloBound)

Hanketiedot

Hankenumero
180010

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Anu Sivunen
anu.e.sivunen@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
200 023 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet liittyvät globaalissa, teknologiavälitteisessä työssä tapahtuvaan tiedon jakamiseen ja rajojen hallintaan työn ja muun elämän välillä. Tavoitteena on tutkia 1) globaalien työntekijöiden tiedon jakamisen rajoja eri viestintäalustoilla: miten paljon ja millaista tietoa globaalit työntekijät jakavat ja milloin ja kenelle tietoa jaetaan. Fokuksessa on tiedon jakaminen sekä työyhteisön sisällä että työn ja muun elämän rajapinnoilla erityisesti sosiaalisen median kautta. Tavoitteena on myös 2) tarkastella globaalien työntekijöiden työn ja muun elämän rajoista neuvottelua aikaerojen sekä työaikaan kohdistuvien kulttuuristen odotusten ristipaineessa. Viestintäteknologia voi tehostaa tai haastaa neuvottelua mahdollistamalla tavoitettavuuden työasioissa myös työaikojen ulkopuolella. Lisäksi tavoitteena on tutkia, 3) millaisia strategioita globaaleilla työntekijöillä on ammatillisen ja henkilökohtaisen elämänsä rajojen hallintaan. Rajojen ylittäminen ja päällekkäiset verkostot voivat sekä parantaa että heikentää yksilöiden kykyä suoriutua työstään sekä irrottautua työn tai muun elämän osa-alueesta ja olla saavutettavissa toisella osa-alueella. Tutkimusmenetelminä käytetään haastatteluita, kyselyä sekä työntekijöiden viestintädatan havainnointia. Tulokset ovat hyödynnettävissä paitsi kohteena olevissa, tutkittavissa organisaatioissa, myös laajasti globaalin työn kontekstissa työntekijöiden työn ja muun elämän tasapainon, hyvinvoinnin ja työn tehokkuuden tukemisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Sivunen