Sosiaalinen media ja kuunnelmat työyhteisön kulttuurin ja tasavertaisen kehittämisen keinona

Hanketiedot

Hankenumero
110371

Hakija
Suomen Kansallinen Kuunnelmateatteri ry

Toteuttaja
Suomen Kansallinen Kuunnelmateatteri ry

Lisätietoja
Kalle Pakalén
kalle@royalsd.fi

Toteutusaika
15.10.2010 - 1.3.2011

Työsuojelurahaston päätös
13.10.2010
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2011

Tiivistelmä

Suomen Kansallinen kuunnelmateatteri tuottaa vastavuoroisia keskustelumalleja sosiaalisen median ja kuunnelmien keinoin.

Pilottiprojekti tuottaa kolme tuotantoa, joissa haetaan ja avataan uusia näkymiä työyhteisön kehittämiseen. Etsimme myös uusia valmennuskeinoja työntekijöiden yhteistyön ja esimiestaitojen kehittämiseen.

Levitys tehdään suoraan yrityksille intra ja extranetin sekä myös avoimesti sosiaalisen median kautta.

Raportti hankkeesta julkaistaan maaliskuun 2011 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kalle Pakalén

Tiedote

Kuunnelmien avulla käsiksi työyhteisön kipupisteisiin

1.3.2011

Työyhteisön jännitteistä ja ilmapiiristä kertova fiktiivinen
kuunnelma toimii erinomaisena keskustelun avaajana ja alustuksena,
kun työyhteisö haluaa keskustella tilastaan ja
kehitysmahdollisuuksistaan. Suomen Kansallinen Kuunnelmateatteri ry
tuotti Työsuojelurahaston tukemana vastavuoroisia keskustelumalleja
sosiaalisen median ja kuunnelmien keinoin.

Pilottiprojekti tuotti kolmen kuunnelman sarjan, jossa käydään
läpi episodi kuvitteellisen Alfa-Financing -sijoituspankin arjesta.
Tavoitteena oli hakea ja avata uusia näkymiä työyhteisön
kehittämiseen. Kuunnelmateatteri etsi myös uusia valmennuskeinoja
työntekijöiden yhteistyön ja esimiestaitojen parantamiseen.

Kuunnelmat virittävät pohtimaan

Kuunnelmat käsittelevät myötätuntoista kohtaamista, keskustelua
ja henkistä hyvinvointia työyhteisössä. Myös esimies- ja
johtamistaidot ovat tärkeänä johtolankana.

Kuunnelmat eivät tarjoa valmiita vastauksia, pikemmin nostavat
esiin kysymyksiä. Esiin nousee henkilökemian, huonon
johtamiskulttuurin ja juurtuneiden tapojen lisäksi myös yrityksen
hallitun julkisuuskuvan ja sisäisen todellisuuden välinen
ristiriita.

Kuunnelmien avulla yhteisön jäsenet voivat itsenäisesti ja
etukäteen, ennen varsinaista tapaamista, virittäytyä pohtimaan
mahdollisia ongelmia. Kuunnelmista nousevan yleisemmän esimerkin
avulla on helpompi siirtyä keskustelemaan omasta yksityisemmästä
tilanteesta.

Ajatuksena on, että kuunnelmat voisivat toimia keskustelun
avaajina eri työyhteisöjen kehittämishankkeissa toimialaan
katsomatta, koska perusjännitteet ja ongelmat ovat usein sekä
luonteeltaan että taustoiltaan samankaltaisia. Hyvä itsetuntemus,
sosiaaliset taidot ja toisten ymmärtäminen ovat keskiössä.

Vastaavanlaista lähestymistapaa käytetään työyhteisöjen
kehittämisprosesseissa, joissa hyödynnetään muun muassa
sattumanvaraisesti poimittujen lehtikuvien esiin nostamia
tuntemuksia ja ajatuksia omasta henkisestä jaksamisesta ja
kuormituksesta työpaikalla.

Suomen Kansallinen Kuunnelmateatteri ry teki kuunnelmat
yhteistyössä
Margit
Sjöroosin ja
Kalle
Pakalénin kanssa. Kuunnelmien käsikirjoituksen
pohjana käytettiin Margit Sjöroosin kirjaa
Myötätunto – ole läsnä, elä mukana. Kuunnelmat dramatisoi
ja ohjasi Kalle Pakalén, joka myös vastasi äänisuunnittelusta ja
musiikista.

Pilottikuunnelmista saatavaa palautetta ja kokemuksia
hyödynnetään lopullisen myytävän tuotteen kehittämistyössä.
Kuunnelmat levitetään yrityksille intranetin ja extranetin sekä
avoimesti sosiaalisen median kautta.

Toimittaja
Liisa Strann