Sosiaalipolitiikan päivät 2011 – Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi

Hanketiedot

Hankenumero
111224

Hakija
Turun yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipolitiikan oppiaine

Toteuttaja
Turun yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipolitiikan oppiaine

Lisätietoja
Heikki Ervasti
heikki.ervasti@utu.fi

Toteutusaika
1.10.2011 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
28.9.2011
2 400 euroa

Kokonaiskustannukset
11 850 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain järjestettävät valtakunnalliset Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään 27.–28.10.2011 Turussa. Vuoden 2011 Sosiaalipolitiikan päivien teema ”Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi” korostaa kytkentöjä yhteiskunnan rakenteiden, sosiaalipolitiikassa tehtävien arvovalintojen ja yksilöiden hyvinvoinnin välillä. Järjestelyistä vastaa Turun yliopiston sosiaalipolitiikan oppiaine. Sosiaalipolitiikan päivät kokoavat paikalle 300-400 sosiaalipolitiikan vaikuttajaa, asiantuntijaa, virkamiestä, tutkijaa ja opiskelijaa.

Pääpuhujiksi on lupautunut kaksi alan keskeistä asiantuntijaa: professori Bill Jordan Plymouthin yliopistosta ja professori Stefán Ólafsson Islannin yliopistosta. Professori Jordan tarkastelee laajasti työelämää ja hyvinvointia, erityisesti työmarkkinoiden kehitystä nuorten näkökulmasta ja nuorten työelämään kiinnittymistä. Myös professori Òlafssonin esityksessä työelämä on keskeisesti esillä.
Työelämää käsitellään myös lukuisissa eri työryhmissä. Erityisesti voidaan mainita neljä työryhmää: 1) Työ, perhe ja hyvinvointi, 2) Eläketutkimuksen työryhmä, 3) Eurooppalaisten elinolot ja 4) Muuttoliike, etnisyys ja kotoutuminen.

Työryhmissä esitettävistä alustuksista kootaan abstraktivihkonen, joka on valmis 27.10 mennessä ja julkaistaan sekä osallistujille jaettavana paperiversiona että pdf-dokumenttina päivien nettisivuilla. Lehdistötiedote julkaistaan viikolla 43.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heikki Ervasti

Tiedote

Sosiaalipolitiikan päivillä työelämän tutkimusta

1.12.2011

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jokavuotiset, valtakunnalliset
Sosiaalipolitiikan päivät järjestettiin Turussa 27.–28.10.2011.
Järjestelyistä vastasi Turun yliopiston sosiaalipolitiikan
oppiaine.

 

Päivien teemana oli
Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi.

Työelämän tutkimus oli keskeisesti esillä useassa työryhmässä.
Työsuojelurahasto tuki tapahtuman järjestämistä tiedotus- ja
koulutusmäärärahalla.

 

Hyvinvointia yksilöiden näkökulmasta

 

Päivien teema korosti kytkentöjä yhteiskunnan rakenteiden,
sosiaalipolitiikassa tehtävien arvovalintojen ja yksilöiden
hyvinvoinnin välillä.

 

Hyvinvointivaltion ja yksilötason hyvinvoinnin väliset mekanismit
ovat monilta osin vielä hämärän peitossa. Kansainväliset vertailut
osoittavat kuitenkin, että kehittyneimmät sosiaalipoliittiset
järjestelmät tuottavat hyvinvointia tehokkaimmin ja
tasa-arvoisimmin.

 

Hyvinvointivaltion tulevaisuutta pitäisi arvioida myös yksilöiden
hyvinvoinnin näkökulmasta globalisoituvissa ja kireissäkin
taloudellisissa olosuhteissa.

 

Teemavalinta pyrki siis nostamaan keskustelua paitsi
sosiaalipolitiikan hyvinvointivaikutuksista myös niistä
arvovalinnoista, joihin sosiaalipolitiikan kehittäminen perustuu.

 

Päivien pääpuhujina toimivat professori
Bill Jordan Plymouthin yliopistosta ja professori
Stefán Ólafsson Islannin yliopistosta.

 

Työelämästä työryhmissä

 

Keskeisen osan päivien ohjelmasta muodostivat työryhmien
kokoontumiset. Työryhmiä oli kaiken kaikkiaan 14.

 

Useassa työryhmässä työelämän tutkimus oli keskeisesti esillä:
esimerkiksi
Eläketutkimuksen työryhmässä,
Työ, perhe ja hyvinvointi -työryhmässä,
Eurooppalaisten
elinolot -työryhmässä ja
Muuttoliike, etnisyys ja kotoutuminen -työryhmässä.

 

Kussakin työryhmässä esitettiin 4–8 alustuspuheenvuoroa. Kunkin
puheenvuoron jälkeen ryhmissä kommentoitiin esitystä ja
keskusteltiin aiheesta. Työryhmiin osallistuminen oli avointa
kongressin osallistujille, ja ne keräsivät suuren joukon
osallistujia.

 

Työryhmissä esitettävistä alustuksista koottiin abstraktivihkonen,
ja päiviä varten luotiin omat internetisvut, katso molemmat
Material-välilehdeltä.

 

Sosiaalipolitiikan päiville osallistui yli 200 alalla toimivaa
henkilöä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.soc.utu.fi/projektit/sosiaalipolitiikka/paivat2011

Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi. Ohjelma ja abstraktit. Sosiaalipolitiikan päivät 27.-28.10.2011 Turussa. Avaa