Sosiaalipolitiikan päivät 2013 – Sosiaalipolitiikan markkinoistuminen

Hanketiedot

Hankenumero
113100

Hakija
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätietoja
Katja Repo
katja.repo@uta.fi

Toteutusaika
24.10.2013 - 1.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2013
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
32 310 euroa

Tulokset valmistuneet
1.11.2013

Tiivistelmä

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen valtakunnalliset Sosiaalipolitiikan päivät ”Sosiaalipolitiikan markkinoistuminen – yksityisen ja julkisen muuttuva raja” järjestetään Tampereella 24.–25.10.2013.

Päivien organisoimisesta vastaa Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö yhdessä sosiaalipolitiikka-oppiaineen kanssa.

Konferenssin teemana on sosiaalipolitiikkaa kasvavassa määrin luonnehtiva markkinoistuminen. Sosiaalipoliittisessa argumentoinnissa korostetaan yhä keskeisemmin yksityistämistä ja uutta julkisjohtamista, sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat yhä useammin yksityiset toimijat, sosiaali- ja terveyspolitiikan kentällä tehtävä työ on muuttanut muotoaan, ja samalla kansalaisista on tullut valintoja tekeviä kuluttajia.

Sosiaalipolitiikan päivät kokoavat paikalle yli 300 yhteiskuntapolitiikan asiantuntijaa ja tutkijaa.

Tapahtuman pääalustajina ovat kolme tunnettua sosiaalipolitiikan tutkijaa; professori Marta Szebehely Tukholman yliopistosta, professori Gabrielle Meagher Sydneyn yliopistosta ja dosentti Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.
Pääesitelmien lisäksi konferenssin työskentely organisoituu työryhmien kautta, joista monet tulevat keskittymään työelämän kysymyksiin. Toisena työskentelypäivänä järjestettävässä pikkuplenaarissa pohditaan sosiaalipoliittista tietoa työelämän näkökulmasta.

Päivien nettisivut ovat tapahtuman keskeinen informaation jakamisen väline. Niille kootaan kaikkien pääpuhujien esitykset sekä työryhmäesitysten abstraktit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Repo

Tiedote

Sosiaalipolitiikan päivillä pohdittiin markkinoistumista

1.11.2013

Sosiaalipolitiikan päivät 2013 tarjosi viime lokakuussa
osallistujilleen ajankohtaisen, monipuolisen ja kiinnostavan
ohjelmakokonaisuuden. Tapahtuma kokosi yhteen 360 tutkijaa, alan
opettajaa ja muuta osallistujaa. Työsuojelurahasto tuki päivien
järjestämistä.

Päivien pääpuhujina oli kolme tunnettua sosiaalipolitiikan
tutkijaa, sosiaalityön professori
Marta Szebehely Tukholman yliopistosta Ruotsista,
sosiaalipolitiikan professori
Gabrielle Meagher Sydneyn yliopistosta
Australiasta ja dosentti
Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta. Lokakuussa
2013 järjestettyjen päivien teemana oli ”Sosiaalipolitiikan
markkinoistuminen – yksityisen ja julkisen muuttuva raja”, joka on
ajankohtainen monessa maassa.

Päivillä kokoontui 20 työryhmää, ja siellä kuultiin toistasataa
esitystä. Työryhmäesitykset tarjosivat näkökulman niin
sosiaalipoliittisen tutkimuksen kuin työelämän tutkimuksen
monimuotoisuuteen. Työryhmät jäsentyivät viiden kokoavan teeman
alle. Päivien organisoimisesta vastasi Tampereen yliopiston
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö yhdessä
sosiaalipolitiikka-oppiaineen kanssa.

Päivillä järjestettiin myös sosiaalipolitiikan,
sosiaalipoliittisen tiedon ja työelämän monitasoisia kytköksiä
pohtiva pikkuplenaari, joka kantoi nimeä Sosiaalipoliittinen tieto
ja asiantuntijuus markkinoistuvassa yhteiskunnassa.
Pikkuplenaarissa europarlamentaarikko
Sirpa Pietikäinen, Tampereen kaupungin
tilaajajohtaja
Kari Hakari ja Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja
Juha
Pantzar keskustelivat sosiaalipoliittisen tiedon
merkityksestä ja sosiaalipolitiikan muutoksesta oman työnsä
näkökulmasta

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.uta.fi/yky/tutkimus/konferenssit/sosiaalipolitiikanpaivat2013