Sosio-kognitiivinen näkökulma kyvykkyyksien kehittymiseen -tutkijavierailu

Hanketiedot

Hankenumero
110026

Hakija
Timo Vuori

Toteuttaja
Timo Vuori

Lisätietoja
Timo Vuori
timo.vuori@hanken.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 30.6.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
10 940 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2010

Tiivistelmä

Tavoitteena on saada valmiiksi kokoomaväitöskirjani yhteenvetoartikkeli. Kirjoitan artikkelin Leedsin yliopistossa Iso-Britanniassa tapahtuvan neljän kuukauden tutkimusvierailun aikana. Väitöskirjani tarkastelee organisatoristen kyvykkyyksien kehittämistä sosio-kognitiivisesta näkökulmasta. Leedsin Professori Gerard Hodgkinson on yksi tämän aihealueen keskeisimmistä tutkijoista.

Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja niitä vastaavien kyvykkyyksien kehittäminen ovat tärkeitä liike-organisaatioiden menestykseen ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Viime aikoina huomio on kiinnittynyt yhä enemmän kyvykkyyksien kehittämisen psykologisiin ja sosio-kognitiivisiin tekijöihin.

Olemassa oleva tutkimus on lisännyt ymmärrystämme, mutta useita merkittäviä asioita on vielä selvittämättä. Aikaisemmat tutkimukset eivät yleensä ota huomioon kolmea tärkeää seikkaa, jotka ovat:
1. päätökset ovat usein useiden ihmisten vuorovaikutuksen – ei vain yhden ihmisen pohdinnan – tulos,
2. näillä ihmisillä on vain rajalliset mahdollisuudet kommunikointiin ja
3. kyvykkyyksien kehittäminen ei lopu päätöksentekoon, vaan myös sillä, miten päätökset toteutetaan on merkitystä.

Väitöskirjani lisää sekä tieteellistä että käytännöllistä ymmärrystä kyvykkyyksien kehittämisestä täyttämällä ym. teoria-aukkoja. Käsikirjoitukseni on saatavissa välittömästi vierailun jälkeen. Lopullisen version julkaiseminen riippuu journal-prosessien viiveistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Vuori

Tiedote

Vierailu tutkimusavustajana vauhditti väitöskirjan valmistumista

30.6.2010

Timo Vuori valmisteli väitöskirjaansa Aalto
yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa, kun hän lähti Leedsiin
vierailevaksi tutkimusavustajaksi. Vierailu siivitti väitöskirjan
syntymistä ja Vuori väitteli tohtoriksi marraskuussa 2011.
Työsuojelurahasto tuki vierailumatkaa stipendillä.

 

Työskentely Leedsin yliopistossa professori
Gerard Hodginsonin ryhmässä tarjosi Timo Vuorelle
mahdollisuuden viimeistellä väitöstutkimustaan. Vierailun aikana
Vuori kirjoitti tutkimuksensa eri osajulkaisuja yhteen sitovan
teoreettisen artikkelin.

 

Yhdessä professori Hodginsonin ja
Dr Mark Healyn kanssa kirjoitetussa artikkelissa
yhdisteltiin väitöskirjan teemoja mielekkäällä tavalla. Artikkelin
ajatukset ovat mukana myös väitöskirjassa.

 

Tunteet mukana vaikuttamisessa

 

Vuori tutki väitöskirjassaan sosio-kognitiivista näkökulmaa
kyvykkyyksien kehittymiseen. Tutkimusanalyysin tuloksena syntyi
emotionaalinen merkitysten luomisen prosessiteoria. Sen mukaan
emotionaalinen merkitysten luominen koostuu lukuisista
mikrojaksoista, jotka koostuvat useista mikrovaiheista.

 

Mikrovaiheen osat ovat tunneintensiteetin kasvattaminen,
kognitiivinen uudelleen määrittely ja sitoutumisen vahvistaminen.
Tunneintensiteetin aikana synnytetty tunteen voimakkuus heikkenee
hitaasti ja siirtyy myöhempiin mikrovaiheisiin.

 

Myöhemmissä mikrovaiheissa tunteen voimakkuus sekoittuu
keskustellun sisällön kanssa. Sen vuoksi jälkimmäinen sisältö
tuntuu voimakkaammalta ja se myös muistetaan parhaiten.
Vastustelevia reaktioita estävä taustaprosessi tukee tunteiden
voimakkuuden kasvattamista.

 

Aiempi strategista merkitysten luomista käsittelevä tutkimus on
tunnistanut lukuisia taktiikoita, joita muutosjohtajat käyttävät
vaikuttaakseen seuraajiensa mentaalimalleihin. Tutkimusasetelmissa
ovat kuitenkin korostuneet kognitiiviset tekijät ja identiteetti.
Samalla on jäänyt tutkimatta, mikä rooli strategisessa
vaikuttamisessa on tunteilla ja tiedostamattomilla prosesseilla.
Vuoren tutkimus valotti näitä vaikuttamisen osia. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Timo Vuori. 2011. Emotional Sensegiving. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 113/2011. Department of Industrial Engineering and Management. Helsinki. ISBN 978-952-60-4353-1 (pdf) ISBN 978-952-60-4352-4 (printed) ISSN-L 1799-4934 ISSN 1799-4942 (pdf) ISSN 1799-4934 (printed) http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789526043531 Avaa

http://www.strategycognition.com