Sosiokulttuurinen simulaatiokoulutusmalli immersiivisten virtuaalitodellisuusharjoitusten soveltamiseen työturvallisuuskoulutuksessa

Hanketiedot

Hankenumero
230425

Hakija
Anu Lehikko

Toteuttaja
Anu Lehikko

Lisätietoja
Anu Lehikko
alehikko@ulapland.fi

Toteutusaika
17.10.2023 - 16.9.2024

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Immersiivinen virtuaalitodellisuus (IVR) tarjoaa työturvallisuuskoulutuksille turvallisen ja oppimistavoitteita tukevan oppimisympäristön. Väitöskirjatutkimuksessani kehitetään IVR-teknologiaa hyödyntävän työturvallisuuskoulutuksen pedagogiikkaa. Väitöskirjassa esitellään sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen perustuva, empiirisesti testattu malli IVR-harjoitteiden käyttämiseksi suunnitelmalliseen työturvallisuusosaamisen ja myönteisen työturvallisuuskulttuurin edistämiseen työorganisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Lehikko