Sovunrakentajan asenne ja osaaminen osaksi työyhteisötaitoja – väylä inhimillisesti tehokkaaseen työyhteisöön

Hanketiedot

Hankenumero
116109

Hakija
SK Sovunrakentajat Oy

Toteuttaja
SK Sovunrakentajat Oy

Lisätietoja
Saara Remes
saara@sovunrakentajat.fi

Toteutusaika
22.2.2016 - 15.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
7.4.2016
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2016

Tiivistelmä

Seminaari on jatko TSR:n helmikuussa 2015 rahoittamaan Sovunrakentajat – konseptointihankkeeseen. Seminaarissa esitellään konseptointihankkeen lopputulos –ratkaisut siihen, miten työyhteisöjen psykososiaaliseen kuormittuneisuuteen voidaan tehokkaasti vaikuttaa aktiivisen konfliktien hallinnan avulla. Pilottiorganisaatioiden edustajat kertovat kokemuksistaan – miksi ja miten he ovat tarttuneet asiaan sekä miten Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuus on integroitu tukemaan organisaation jo olemassa olevia toimintamalleja, kuten Aktiivisen ja/tai varhaisen tuen mallia.

Lisäksi seminaarissa esitellään uusi ja kustannustehokas tapa lähteä muuttamaan organisaatioiden vuorovaikutuskulttuuria – DigiSopu oppipolut. Ne tarjoavat jokaiselle työpaikan toimijalle oman työroolin mukaisen tuen oppia sovunrakentajan taitoja. DigiSopu opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta ja siten helppoa ja innostavaa.

Seminaari on avoin kaikille ja se on tarkoitettu johto-, esimies ja HR- tehtävissä työskenteleville henkilöille sekä henkilöille, jotka työssään käsittelevät konfliktitilanteita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saara Remes

Tiedote

Sovunrakentajien tuote- ja palvelutarjonta esiteltiin seminaarissa

15.6.2016

SK Sovunrakentajat Oy:n seminaarissa kerrottiin Sovunrakentajien tarina sekä esiteltiin tuote- ja palvelutarjonta. Sovunrakentajat on Katja Lundbergin ja Saara Remeksen yritys, joka on erikoistunut organisaatioiden vuorovaikutuskulttuuriin. Tuotteillaan se opastaa työpaikan kaikkia toimijoita sovunrakentajiksi. Työsuojelurahasto tuki seminaarin järjestämistä.

Seminaari jatkoi tiiviisti Sovunrakentajat-tuotteistusta (TSR 115062). Sovunrakentajat-pilotointiin osallistui 12 organisaatiota, joissa osallistujamäärä vaihteli 30:sta 500 henkilöön.

Seminaariin osallistui noin 70 henkilöä Ravintola Sipulissa, Helsingissä. Seminaari järjestettiin syksyllä 2016, jotta Sovunrakentajat ehti saada kaikkien pilottiyritysten palautteet oppipolkujen testaamisesta. Täten seminaarissa esiteltiin tuotteiden päivitetty versio.

Työyhteisössä jokainen vaikuttaa

Sovunrakentajat pyrkii oivalluttamaan jokaisen työyhteisön toimijan ottamaan vastuuta roolistaan työpaikan sovunrakentajana ja ehkäisemään nakertajien voimistumista. Vuoden 2016 keväällä ja kesällä kehitetyt DigiResi-oppipolut on tarkoitettu vahvistamaan sekä yksilöiden että organisaatioiden selviytymiskykyä.

DigiResi-oppipolut työntekijöille ja esimiehille sisältävät MuutosMuskelit-treeniohjelmat. Seminaarissa pyrittiin myös liittämään organisaatioiden työ osaksi laajaa keskustelua työelämän murroksesta, psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta ja ristiriitojen aktiivisesta hallinnasta.

Oppipolut kulttuurimuutokseen

DigiSopu-oppipolut on suunniteltu sekä itsenäiseen opiskeluun että syventämään oppimisprosessia perinteisen koulutuksen rinnalla.

Esimiehen DigiSopu-oppipolun videoita ja pohdintatehtäviä voi käyttää työyhteisössä vaikeisiin keskusteluihin.

Uudet tuotteet ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. DigiSopu- ja DigiResi-oppipolut ovat ladattavissa kaikkiin kannettaviin älylaitteisiin, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan suurten henkilöstömäärien kouluttamisen.

Sovunrakentajat pyrkii levittämään tietoa ja kokemuksia myös muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen