SSAB Europe Oy Raahen terästehtaan työnopastajien kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
116334

Hakija
SSAB Europe Oy Raahen terästehdas

Toteuttaja
SSAB Europe Oy Raahen terästehdas

Lisätietoja
Terttu Tokola
terttu.tokola@ssab.com

Toteutusaika
1.6.2016 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2016
18 500 euroa

Kokonaiskustannukset
37 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaalle kehitetään uusi toimintamalli työnopastajien kanssa tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja tapaturmien ehkäisemiseksi sekä keskittymiskyvyn, kehon hallinnan ja vireyden parantamiseksi. Toimintamallin avulla viedään vaikuttaviksi todettuja käytäntöjä osaksi työntekijöiden työrutiinia ja vapaa-aikaa.

Toimintamallin vaikuttavuutta seurataan ja mitataan ohjelman aikana, ja mallia kehitetään saatujen tulosten perusteella. Kohderyhmänä on SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan terässulatto ja sen kolmen eri yksikön työntekijät ja toimihenkilöt. Toteutustapana on työnopastajien ryhmä- ja yksilötyöskentely yhdessä asiantuntijan kanssa.

Vaikuttavuuden mittaaminen toteutetaan havainnoimalla sekä kyselyin. Lisäksi arviointia tehdään ohjelman ulkopuolisin mittarein kuten tapaturmatilastoja arvioiden, työterveyshuollon sairauspoissaolotilastoja seuraamalla sekä mahdollisesti Valmiuden Kehon kuormitus kohdalleen™ tutkimusta soveltaen. SSAB:n terästehdas selvittää mahdollisuudet arvioida myös työn tuottavuuden mahdollista muutosta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terttu Tokola

Tiedote

SSAB:n terästehdas kehitti ergonomiaa

31.12.2016

Raahessa sijaitseva SSAB:n terästehdas on kehittänyt uuden mallin henkilöstön hyvinvoinnin ja oikeiden työskentelytapojen tukemiseen. Malliin oli tarve, koska sairauspoissaoloja etenkin terässulatolla on ollut paljon. Niistä merkittävä osa johtuu tuki- ja liikuntaelinten vaivoista.

Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa työnopastajat kokoontuivat kymmeneen 3,5 tunnin ryhmätyötilaisuuteen. Tilaisuuksissa käsiteltiin muun muassa vaivojen ja tapaturmien ehkäisyä, kehonhuoltoa, tuloksellisia opetusmenetelmiä ja opetuksen mukauttamista opastettavan mukaan. Lisäksi jokainen työnohjaaja sai tukea oman työnsä kehittämiseen kolmessa erillisessä sessiossa.

Lisää työturvallisuutta ja -kykyä

SSAB:n mallissa uudet työntekijät ohjataan automaattisesti ergonomiaohjaajan opastukseen. Tapaamisia pyritään järjestämään puolen vuoden aikana kolme. Ensimmäinen on pidempi ja seuraavat lyhyempiä seuranta- ja kertaustapaamisia. Jokainen opastettava saa kehittämishankkeen aikana kootun 60-sivuisen ergonomia- ja hyvinvointioppaan.

Kokenut työntekijä voi hakeutua ergonomiaohjaajan luo kertaamaan ergonomia- ja hyvinvointiasioita. Tällöin myös hän saa oppaan. Opasta ei jaeta ilman ergonomiaohjaajan opastustilaisuutta.

Työnopastajien kehittämishankkeen tueksi oli jo olemassa opas, jota hankkeen edetessä sovellettiin. Työnohjaajat saivat myös käyttöönsä omia ja seinille kiinnitettäviä laminoituja tukimateriaaleja sekä ohjattaville jaettavia tulostemateriaaleja.

Tuloksia jonkin ajan kuluttua

Suurin osa hankkeeseen osallistuneista ergonomiaohjaajista aloitti omatoimisen ohjaamisen jo hankkeen aikana. Varsinaista vaikuttavuutta päästään arvioimaan vuoden-kahden kuluttua, kun ergonomiaohjaajien työstä kertyy kokemusta.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Se kehittää erikoislujia teräksiä ja niihin liittyviä palveluja.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Raahen terästehdas kuuluu SSAB Europe Oy:hyn. Työnopastajien kehittämishankkeessa oli ulkopuolisena asiantuntijana mukana Valmius Hyvinvointiin Group Oy.

Toimittaja
Elina Mattila-Niemi

Aineisto

Avaa

. 2017.