Startupista kestävään kasvuun – yhteisvastuullisen yrityskulttuurin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
210228

Hakija
Dagsmark Petfood Oy

Toteuttaja
Merja Karjalainen

Lisätietoja
Laura Strömberg
laura.stromberg@dagsmarkpetfood.fi

Toteutusaika
1.5.2021 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2021
11 500 euroa

Kokonaiskustannukset
23 000 euroa

Tiivistelmä

Lemmikkiruokatehdas Dagsmark Petfood Oy:n siirtyessä startup-vaiheesta voimakkaaseen kasvuun yrityksen strategiassa kuvattu vastuullisuus ulotetaan kehittämishankkeen avulla kattamaan koko henkilöstön. Yhteisvastuullinen yrityskulttuuri sisältää muun muassa työsuojelun ja työhyvinvoinnin aktiivisen kehittämisen osana työnantaja- ja työyhteisötaitoja, yhdessä sopien ja ylittäen perinteisiä hierarkia- ja toimialarajoja.

Kehityshankkeessa syntyy uusi konsepti hallita psykososiaalista kuormitusta osana yhteisvastuullista yrityskulttuuria. Tämän konseptin rakentamisesta vastaavat hankkeen asiantuntijat Merja Karjalainen ja Tiinan Lius. Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa isoja haasteita työsuojelun yhteistoiminnalle: hankkeen tavoitteena on nostaa työsuojelu 2020-luvulle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Strömberg