Stockmann kulttuurimatka

Hanketiedot

Hankenumero
200436

Hakija
Stockmann Oyj Abp

Toteuttaja
Muutostaito Oy

Lisätietoja
Riikka Mattila
riikka.m.mattila@stockmann.com

Toteutusaika
15.9.2020 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
22 000 euroa

Kokonaiskustannukset
44 000 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2021

Tiivistelmä

Stockmann haluaa kehittää toimintaansa ja vahvistaa asiakaskeskeistä ja arvolähtöistä toimintaa. Muutoksen yhtenä edellytyksenä on, että henkilöstö kokee olevansa tässä muutoksessa keskeinen tekijä eikä ainoastaan muutosten kohde. Hankkeen tarkoituksena on osallistaa koko henkilöstö mukaan oman työn ja koko yhtiön toiminnan kehittämiseen asiakkaan parhaaksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riikka Mattila

Tiedote

”Tunne joka kestää” - osallistava kehitysprosessi kulttuurin muutoksen tukemiseksi

10.8.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tärkein tavoite oli Stockmannin asiakaskeskeisen kulttuurin vahvistaminen koko organisaatiossa. Henkilöstö haluttiin osallistaa ja valtuuttaa pohtimaan mitä asiakaskeskeinen toiminta jokaisen työssä tarkoittaa käytännössä ja viemään muutoksia omaan työhön. Tätä muutosta edesauttamaan kehitettiin lähijohdolle fasilitointiboxi -konsepti, jonka avulla käytännön työstäminen tapahtui. Korona-ajan haasteista huolimatta hanke onnistui hyvin ja tulokset näkyvät Stockmannin avainmittareissa.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli Stockmannin haasteellinen liiketoiminnan tilanne. Keskeinen kehitystoimenpide Stockmannin tilanteessa oli tunnistaa tärkeimmät asiakasryhmät ja palvella heitä entistä paremmin. Tähän asiakaskeskeisen kulttuurin rakentamiseen haluttiin mobilisoida koko henkilöstö. Kumppaniksi valittiin Muutostaito Oy ja tavoitteena oli rakentaa uudenlainen työtapa muutoksen viemiseksi arkeen. Malli perustuu työyhteisön kehittämisen, sisäisen motivaation ja dialogin tutkimuksiin.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä oli koko Stockmannin henkilöstö Suomessa eli kaikki Stockmannin toiminnot.

Menetelmät

Hankkeessa rakennettiin fasilitointiboxi -konsepti, jonka sisältönä oli asiakasymmärryksen parantaminen ja asiakaskeskeisen toiminnan vahvistaminen. Käytännössä boxi sisältää täsmäohjeet ja välineet tähän tarkoitukseen järjestetyn tiimin työpajan ja jatkoprosessin toteuttamiseksi esimiehen johdolla. Vastaavaa tällä tavalla tuotteistettua konseptia ei ole aikaisemmin toteutettu Stockmannilla tai muualla Suomessa tässä laajuudessa. Tätä ideaa voi jatkohyödyntää tuottamalla siihen uutta sisältöä.

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta on seurattu hankkeen aikana toteutetuissa ”välipeleissä” sekä hankkeen lopussa toteutetussa päätöstyöpajassa. Tilaisuuksissa jaettiin onnistumisia ja kerrottiin uusista tekemisen tavoista. Lisäksi hankkeen tulokset näkyvät positiivisesti kehittyneissä avainmittareissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa syntyi uudenlainen asiakaskeskeisen toiminnan fasilitointi konsepti. Syntynyttä perusajatusta voidaan hyödyntää jatkossa myös muilla työpaikoilla sekä asiakaskeskeisen toiminnan kehittämisessä ja sisältöä muokkaamalla myös muilla alueilla. Tärkeää on, että lähijohto/esimiehet saavat uusia työkaluja oman johtamistyönsä tueksi ja henkilöstö pääsee osallistumaan oman työyhteisönsä kehittämiseen.

Aineisto

Sabina Ågren-Hellman, Muutostaito Oy, Riikka Mattila, Stockmann Oyj. Stockmann: ”Tunne joka kestää” – osallistava kehitysprosessi kulttuurimuutoksen tukemiseksi. Loppuraportti. 29.06.2021
Avaa