STOP telinetapaturmille – Telineturvallisuuskoulutus ja -harjoittelu virtuaalitodellisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
230168

Hakija
Patera Oy

Toteuttaja
Patera Oy

Lisätietoja
Jenni Friman
jenni.friman@patera.fi

Toteutusaika
9.2.2023 - 31.10.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
23 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 316 euroa

Tulokset valmistuneet
7.12.2023

Tiivistelmä

Virtuaalisella oppimisympäristöllä mahdollistetaan telinetyöharjoittelu monimutkaisissa ympäristöissä ja suurikokoisilla telineillä, jollaisia ei konkreettisesti voida lavastaa. Telinetöiden parissa työskentelevillä on isoja osaamisvajeita, joita paikataan virtuaalisen oppimisympäristön avulla. Nykyaikaisen virtuaalisen oppimisympäristöllä tehdään alaa houkuttelevammaksi uusille, nuorille tekijöille sen lisäksi, että sillä vähennetään telineonnettomuuksia ja -tapaturmia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Friman

Tiedote

STOP telinetapaturmille - Telineturvallisuuskoulutus ja -harjoittelu virtuaalitodellisuudessa

7.12.2023

Tiivistelmä

Koulutusmenetelmä perustuu konstruktivistiseen oppimisteoriaan ja kokemuksellisen oppimisen sekä yhteisöllisen oppimisen ja ongelmanratkaisun (pedagogisiin)malleihin. Koulutusmenetelmällä mahdollistetaan virtuaalinen telineturvallisuusharjoittelu erilaisilla rakennustelineillä käsittäen telineiden lainsäädäntö- ja telinevalmistajien käyttöohjevaatimukset. Koulutusmenetelmää voivat hyödyntää kaikki telinetöiden parissa työskentelevät.

Tausta

Virtuaalisella oppimisympäristöllä mahdollistetaan telinetyöharjoittelu monimutkaisissa ympäristöissä ja suurikokoisilla telineillä, jollaisia ei konkreettisesti voida lavastaa. Telinetöiden parissa työskentelevillä on isoja osaamisvajeita, joita paikataan VR-ympäristön avulla. Nykyaikaisella virtuaalisella oppimisympäristöllä tehdään alaa houkuttelevammaksi uusille, nuorille tekijöille sen lisäksi, että sillä vähennetään telineonnettomuuksia ja -tapaturmia sekä niistä aiheutuvia kustannuksia.

Aineisto

Hankkeessa hyödynnettiin aiemmin mm. Puolustusvoimille, Väylävirastolle ja Hyvinvointialueille tehtyä tutkimus- ja kehitystyötä. Hankkeessa tuotetun oppimispolun käsikirjoittamisessa hyödynnettiin digitaalisten koulutusten käsikirjoitusperiaatteita (esim. ”Mediamaisteri”) sekä teknisen toteuttajan omia kokemuksia vastaavista tuotannoista. VR-koulutusympäristön kehittämisessä hyödynnettiin laajalti virtuaalioppimista ja kehittämistä koskevaa tutkimusaineistoa sekä tuottajan omaa kokemusperustaa.

Menetelmät

VR-koulutusympäristöt luovat erinomaisen ympäristön ja mahdollisuuden kokemukselliselle oppimiselle, sillä sinne voidaan simuloida ja rakentaa erilaisia oppimisen ja työnteon ympäristöjä. Tällä VR-koulutusympäristöllä on pystytty luomaan täysin uudenlainen, immersiivinen, vuorovaikutteinen ja pedagogisesti toimiva (tavoitteisiin tähtäävä, motivoiva, arvioitava ja helposti toistettava) oppimisympäristö telineturvallisuuskoulutuksen ja -harjoittelun tarpeisiin.

Tulokset

Menetelmä on kaksiosainen; ensimmäinen on opettava versio ja toinen koeluonteinen tenttiversio, jossa suorittaja voi testata oppimaansa ja osaamistaan käytännössä. Harjoitukset ovat helposti toistettavia, mikä mahdollistaa ns. mikro-oppimisen ja asioiden kertaamisen pienissä kokonaisuuksissa. Kerrattavuus ja toistettavuus parantaa oppimistuloksia ja edistää opitun säilymistä ja siirtymistä harjoittelutilanteista todellisiin reaalimaailman työelämätilanteisiin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Menetelmä mahdollistaa telineturvallisuusharjoittelun monimutkaisissa ympäristöissä ja suurikokoisilla telineillä, jollaisia ei aina ole käytettävissä ja joita ei konkreettisesti voida lavastaa. Menetelmä lisää käytännön harjoittelumahdollisuuksia ennen varsinaista työskentelyä, mikä lisää työturvallisuutta ja vähentää mahdollisia tapaturmia ja onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia työpaikoilla. Menetelmä lisää myös alan houkuttelevuutta työvoiman saatavuuden kannalta.

Aineisto

STOP telinetapaturmille – Telineturvallisuuskoulutus ja -harjoittelu virtuaalitodellisuudessa. Loppuraportti. 2023. Avaa