Strategian toimeenpano tunnetoimijuuden avulla

Hanketiedot

Hankenumero
200520

Hakija
Mölnlycke Health Care Oy

Toteuttaja
Emergy Oy

Lisätietoja
Hanna-Leena Hone
hanna-leena.hone@molnlycke.com

Toteutusaika
15.1.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2020
15 040 euroa

Kokonaiskustannukset
30 080 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tarjota Mölnlycken Mikkelin tehtaan työnjohdolle, keskijohdolle ja johdon edustajille tunnejohtajuutta vahvistava interventio, joka vahvistaa valmiuksia ja kykyjä strategian toteuttamiseen tehtaan arjessa. Hankkeeseen osallistuu Mölnlycken keskeistä johtoa yhteensä 17 henkilöä. Hanke toteutetaan työpajoissa, case-klinikoina, parisparrauksena, välitehtävinä ja ohjausryhmätyöskentelynä. Ihmisten mukaan saaminen tunnetoimijuutta vahvistamalla on strategian onnistumisen keskiössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna-Leena Hone