Strategian toimeenpano tunnetoimijuuden avulla

Hanketiedot

Hankenumero
200520

Hakija
Mölnlycke Health Care Oy

Toteuttaja
Emergy Oy

Lisätietoja
Hanna-Leena Hone
hanna-leena.hone@molnlycke.com

Toteutusaika
15.1.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2020
15 040 euroa

Kokonaiskustannukset
30 080 euroa

Tulokset valmistuneet
19.4.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tarjota Mölnlycken Mikkelin tehtaan työnjohdolle, keskijohdolle ja johdon edustajille tunnejohtajuutta vahvistava interventio, joka vahvistaa valmiuksia ja kykyjä strategian toteuttamiseen tehtaan arjessa. Hankkeeseen osallistuu Mölnlycken keskeistä johtoa yhteensä 17 henkilöä. Hanke toteutetaan työpajoissa, case-klinikoina, parisparrauksena, välitehtävinä ja ohjausryhmätyöskentelynä. Ihmisten mukaan saaminen tunnetoimijuutta vahvistamalla on strategian onnistumisen keskiössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna-Leena Hone

Tiedote

Strategian toimeenpano tunnetoimijuuden avulla Mölnlyckellä

19.4.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa saatiin uutta tietoa ja otettiin käyttöön tunnetoimijuuden työkaluja strategian toimeenpanossa. Hankkeeseen osallistui yrityksen keskijohtoa sekä linjatyöhön osallistuvia tiiminvetäjiä. Hankkeen aikana osallistujien omat tunnetaidot kehittyivät ja he raportoivat onnistuneensa aiempaa paremmin tunnejohtajuutta vaativissa tehtävissä. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa helposti muillakin työpaikoilla.

Lähtökohdat

Mölnlycken tehtaan tavoite on olla maailman tehokkain kehittyneiden haavanhoitotuotteiden tuotanto- ja kehitysyksikkö. Strategian toteutumisessa keskeistä on, että yhteinen näkemys löytyy johdosta työnjohtoon ja Mölnlycken tehtaan arkeen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä työnjohdon ja johdon kykyä strategian toteuttamiseen tehtaan arjessa tunnetoimijuutta vahvistamalla. Hanke toteutettiin yhteistyössä työelämän tunnetaitojen valmentamisyrityksen Emergy Oy:n sekä Aalto-yliopiston kanssa.

Kohderyhmät

Interventioon osallistui Mölnlycken arjen työnjohtoa (ns.”kympit””, 10 hlöä), aluejohtajat (5 hlöä) ja johdon edustajat (2 hlöä). Lisäksi mukana olivat ohjausryhmätyöskentelyn kautta tehtaajohtaja Timo Saahko, henkilöstöpäällikkö Hanna-Leena Hone.

Menetelmät

Tunnetaitoihin keskittyvä interventio toteutettiin interaktiivisina työpajoina (6 kpl / työpajaryhmä, à 3,5h), case-klinikoina (5 kpl, à 2h), sekä parisparrauksena, välitehtävinä ja ohjausryhmätyöskentelynä työpajojen välillä. Interventiot toteutettiin aikavälillä 2/2021-9/2021.
Työpajoissa keskityttiin Mölnlycken strategian ja sen toimeenpanon herättämiin tunnereaktioihin ja tunnetaitojen opiskeluun. Näitä taitoja syvennettiin case-klinikoiden ja parisparraustyöskentelyn avulla.

Vaikuttavuus

Hankkeeseen osallistuneet tutkijat ovat todenneet, että tunneilmasto on parantunut ja tunteisiin vaikuttamisen kyvyt ovat parantuneet. Hankkeen osallistujilta kysyttiin hankkeen päätteeksi, minkälaisia muutoksia he ovat työyhteisössään havainneet. Usein mainittuja havaintoja olivat mm. avoimuuden lisääntyminen, uskalletaan nostaa asioita esiin rohkeammin, lisääntynyt luottamus kollegoiden välillä, palautetta ja kiitosta annetaan enemmän ja kyky tunnistaa omia ja toisten tunteita on kasvanut.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tämän kehittämishankkeen aikana on kehitetty ja luotu käytäntöjä, joiden avulla voidaan parantaa strategian toteuttamisen onnistumista kohdeorganisaatiossa tunnetoimijuutta vahvistamalla. Strategioiden toteuttaminen on yksi työelämän suurista haasteista, jossa usein epäonnistutaan, usein juuri tunteisiin liittyvistä syistä.

Aineisto

Hanna-Leena Hone. Mölnlycke . Strategian toimeenpano tunnetoimijuuden avulla -kehittämishankkeen loppuraportti
16.3.2022. Avaa